Tlačové správy

14.03.2022
Prof. Ing. Albert Breier, DrSc. sa zúčastnil diskusie o poKROKu v medicíne, kde rozprával o progrese v oblasti výskumu, ale aj o tom, ako zlepšiť prístup k medicínskym inováciám. Záznam celej diskusie o inováciách v medicíne si môžete pozrieť na tomto odkaze https://fb.watch/bb9PC0TlAc/

 

12.02.2022
Prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.: Veľkým problémom na Slovensku je neschopnosť spolupracovať s niekým, s kým nemáme 90-percentný názorový prienik. Rozhovor pre Denník N.

 

07.02.2022
Ani klimatická kríza nie je rodovo neutrálna. Ako sa líši jej dopad na mužov a ženy u nás a Slovensku? V diskusii Nestrácajme čas diskutovali prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc., Katarína Slováková (Z lavíc do ulíc) a Ivana Némethová (Znepokojené matky). Záznam diskusie nájdete na YT kanáli Nová Cvenovka.

 

31.1.2019
VR CBv SAV vyhodnotila ako 1. najvýznamnejší výsledok r. 2018 v oblasti základného výskumu prácu autorov J. Kralovičová a I.Ševčíková spolu s kolektívom:“Narušená aktivácia 3′ zostrihových miest vplyvom vrodených mutácií RRM motívu PUF60 zostrihového faktora“ (viac…)

 

31.1.2019
VR CBv SAV vyhodnotila ako 3. najvýznamnejší výsledok r. 2018 v aplikačnej oblasti prácu autorov V. Boháčová, M. Šereš, L. Pavlíková, S. Kontár, M. Cagala, Z. Sulová, A. Breier:“Výskum možností efektívne chemoterapeuticky zasiahnuť leukemické bunky s rozvinutou viacliekovou rezistenciou založenou na efluxnej aktivite P-gp“ (viac…)

stret CBV

 

28. – 29. 11. 2018
V dňoch 28. – 29. novembra 2018 sa v Centre Harmónia v Modre pri príležitosti vstúpenia ÚFHZ do centra uskutočnilo podujatie Dni vedeckej spolupráce Centra biovied SAV 2018. Cieľom stretnutia bolo nadviazať alebo zlepšiť vzájomnú spoluprácu medzi pracovníkmi ÚMFG, ÚBGŽ a ÚFHZ (viac…)

 

boba OBE tyzdenved 2018

5. – 9. 11. 2018
Počas Týždňa vedy a techniky 2018 zorganizovalo Oddelenie biofyziky a elektrofyziológie seminár „Staň sa s nami na moment vedcom/vedkyňou“ (viac…)

 

lacinova profesorkou

19.9.2018
Ľubica Lacinová profesorkou. Dňa 19. 9. 2018 vymenoval prezident Andrej Kiska 55 nových profesorov a profesoriek vysokých škôl. Medzi menovanými bola aj Ľubica Lacinová v odbore Fyzika. Gratulujeme! Viac info tu.

breier profesorom

22.5.2018
Albert Breier profesorom. Dňa 22. 5. 2018 vymenoval prezident Andrej Kiska 19 nových profesorov a profesoriek vysokých škôl. Medzi menovanými bol aj Albert Breier v odbore Biochémia. Gratulujeme! Viac info tu.
20.1.2018
Dňa 19. 1. 2018 sa stretli doktorandi organizačných zložiek UMFG a UBGŽ za účelom zvolenia svojho zástupcu. Zástupcom doktorandov CBv SAV sa stala Mgr. Simona Kureková (ÚMFG). V prípade potreby ju zastupuje Mgr. Katarína Macková, PhD. V rámci komunikácie s doktorandami organizačnej zložky ÚFHZ, zodpovedá za komunikáciu zvolená MVDr. Eva Bino.

sulova ocenenie sav

18. 12. 2017
V pondelok 18. decembra 2017 si prevzali z rúk predsedu SAV prof. Pavla Šajgalíka a podpredsedov SAV prof. Juraja Koppela a prof. Karola Marholda vyznamenania SAV 3 osobnosti. Ing. Zdena Sulová, DrSc. si prevzala Čestnú plaketu SAV Dionýza Ilkoviča. Spolu s RNDr. Antonom Krištínom, DrSc. si doc. Ing. Albert Breier, DrSc. prevzal Medailu SAV za podporu vedy(viac…)

radio_slovensko

16. 12. 2017
Ľubica Lacinová pozvaná do rozhlasovej relácie RTVS VEDA SK. V pondelok 16. decembra 2017 sa zúčastnila prof. RNDr. Ľ.Lacinová, DrSc. spolu s prof. PharmDr. Danielou Ježovou, DrSc. z Ústavu experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV diskusnej rozhlasovej relácie RTVS. VEDA SK je popularizačný program, slúžiaci na predstavenie významných slovenských vedcov a vedkýň, a zároveň vytvára priestor pre diskusiu vedeckých tém v širšom kontexte. Reláciu si môžete vypočuť tu.

Nat Com ID kratky 50K

20. 11. – 1. 12. 2017
Nadšení študenti na návšteve. Ako odozva na Európsku noc výskumníkov, si študenti Prírodovedeckej fakulty UK Bratislava iniciatívne dohodli návštevu laboratórií elektrónovej a konfokálnej mikroskopie OVSB. Prezentácia laboratórií, diskusia so študentami II. a III. ročníka (M. Novotová, A. Zahradníková jr., I. Zahradník) ako aj praktické vyskúšanie si práce s elektrónovým mikroskopom prebehlo počas niekoľkých dní.

IMG_0168

15. – 16. 11. 2017
V dňoch 15. – 16. novembra 2017 sa v Centre Harmónia v Modre pri príležitosti vytvorenia centra uskutočnilo podujatie Dni vedeckej spolupráce Centra biovied SAV. Cieľom stretnutia bolo nadviazať alebo zlepšiť vzájomnú spoluprácu medzi pracovníkmi ÚMFG a ÚBGŽ (viac…)

tyzden vedy a techniky 2017 logo

8. 11. 2017
Počas Týždňa vedy a techniky 8. novembra 2017 zorganizovalo oddelenie bunkovej fyziológie a genetiky spolu s M. Novotovou z oddelenia pre výskum svalových buniek – Deň otvorených dverí (viac…)

noc vyskumnikov 2017 naozaj

29. 9. 2017
V rámci Európskej noci výskumníkov 2017 sme v Starej tržnici v Bratislave prezentovali 3 vedecké stánky (viac…)

Nanoskopia1

19.- 21.9.2017
V dňoch 19.-21.9.2017 sa na Centre biovied SAV uskutočnil workshop Nanoscopy Studies vol.1, Theoretical and Practical sessions with LEICA STED 3X, zameraný na pokročilé zobrazovacie technológie v biológii pomocou super-rozlišujúceho mikroskopu LEICA STED 3X, získaného s pomocou Štruktúrnych fondov EÚ (ITMS: 26230120006) (viac…)

28. 4. 2017
Naša vedecká pracovníčka RNDr. Marta Novotová, CSc. ako členka medzinárodného tímu expertov z Kanady, Portugalska, Francúzska a Slovenska prispela k objavu mechanizmu, ktorý by mohol umožniť obnovu poškodeného myokardu. Vo februári tohto roka v prestížnom časopise Nature Communication o tom bol publikovaný článok. (viac…)

Krajší verejný priestor na OVSB. Pavilón Lekárskych Vied vytvoril moderný priestor pre našu prácu, ktorý si postupne poľudšťujeme. Marta Novotová prispela originálnym spôsobom. V rámci spolupráce s Martinom Balážom z Fakulty architektúry STU na projekte Research by design, vytvorili diela inšpirované mikrosvetom, ktorý študujeme. Príďte sa k nám pozrieť. (viac…)

calcium channel

16. 1. 2017
VR ÚMFG SAV vyhodnotila ako najlepší výsledok r. 2016 v oblasti základného výskumu prácu autorov J. Gaburjáková, M. GaburjákováSelektivita Ca2+ väzbových miest na luminálnej strane srdcového ryanodínového receptora poukazuje na ich EF-hand štruktúru(viac…)

calcium release

6. 1. 2017
VR ÚMFG SAV vyhodnotila ako najvýznamnejší výsledok v oblasti medzinárodnej spolupráce prácu autorov M. Cagalinec, M. Liiv, Z. Hodúrová, M.A. Hickey, A. Vaarmann, M. Mandel, A. Zeb, V. Choubey, M. Kuum, D. Safiulina, E. Vasar, V. Veksler, A. Kaasik: Vplyv dynamiky mitochondrií na vývoj neurónov: mechanizmus pre Wolframov syndróm (viac…)

Eli_3m

15. 12. 2016
Slovenské občianstvo zahraničnému štipendistovi SAV. MMedSc. Eliyahu Dremencov, PhD., držiteľ Štipendia SAV, ktorý pracuje na Centre biovied SAV a na Ústave experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV, získal slovenské občianstvo. (viac…)

 

11.10.2016
Dňa 9. 11. 2016 usporiada Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku Deň otvorených dverí spojený s prednáškou “Ako bije srdce” a exkurziami do laboratórií.

 

22.9.2016
Prémia literárneho fondu za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo za rok 2015.
kategória: Biologické a lekárske vedy bola udelená v Bratislave 2016 Mgr. Marte Gaburjákovej, PhD. a kolektívu za III. miesto.

 

9.9.2016
Cena EBSA (European Biophysical Societies` Association), 2016
RNDr. Lucia Lapínová získala ocenie v súťaži “EBSA student competition” na medzinárodnej konferencii “4th European Joint Theorethical/Experimental Meeting on Membranes”.

 

17.6.2016
Aktuality SAV: Vedci SAV budú skúmať opioidné receptory v mozgu. Rozhovor so zodpovednou riešiteľkou začínajúceho APVV projektu doc. Ľubicou Lacinovou z Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky SAV.

encyklopedia

06.05.2016
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV získal povolenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bratislave na experimentálnu prácu v priestoroch novej budovy Pavilónu lekárskych vied. (viac…)

prof Loganovsky and dr. Dremencov

28. 4. 2016
Pri príležitosti konferencie ČERNOBYĽ 1986 – MINULOSŤ, DÔSLEDKY, VÝCHODISKÁ navštívil Bratislavu Prof. Dr. Konstantin Loganovsky z Kijeva (Ukrajina) ako hosť Ústavu pamäti národa a Slovenskej akadémie vied. Jeho návštevu inicioval a organizoval Ústav molekulárnej fyziológie … (viac…)

SpravySAV

14. 1. 2016
V ostatnom čísle časopisu Správy SAV (roč. 51 č. 6, 2015) vyšli tri články týkajúce sa ÚMFG SAV: Na str. 4-5 píše v článku „Pribudli miesta pre špičkový výskum“ redaktor Martin Podstupka o otvorení nových pracovísk v areáli SAV na bratislavskej Patrónke. Jedným z nich je aj Pavilón lekárskych vied, nová budova, do ktorej sa v závere roka presťahoval aj ÚMFG SAV. Na str. 8 – 10 je uverejnený rozhovor s riaditeľkou ÚMFG SAV Ing. Zdenou Sulovou, DrSc. „Prvé zadanie: konsolidácia“, v ktorom sa dočítame o oddeleniach ústavu aj o organizačných a personálnych zmenách v súvislosti s delimitáciou niektorých pracovníkov a so sťahovaním do novej budovy. Na str. 11 je článok „V srdci srdca“, kde RNDr. Ivan Zahradník, CSc. hovorí s M. Podstupkom o Cene SAV, ktorú získal kolektív riešiteľov z ÚMFG SAV a ÚMB SAV za súbor vedecko-výskumných prác „Štruktúra a funkcia ryanodínového receptora vo vzťahu k funkcii srdca“.

OPVaV

10. 1. 2016
Konzorcium Ústavu pre výskum srdca SAV (hlavný partner), Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky SAV a Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU (partneri) vo výzve OPVaV-2015/3.1/01-SORO v rámci dopytovo-orientovaného projektu Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení ITMS: 26230120006 získalo nenávratný príspevok na významné vybudovanie a dobudovanie výskumnej infraštruktúry pre špičkový biomedicínsky a biotechnologický výskum. (viac…)

calcium channel

19. 11. 2015
VR ÚMFG SAV vyhodnotila ako najlepší výsledok r. 2015 v oblasti základného výskumu prácu autorov M. Karmažínová, K. Jašková, P. Griač, E. Perez-Reyes, Ľ. LacinováVrátkovanie T-typu vápnikových kanálov je určované napäťovým senzorom v doméne I(viac…)

multidrug resistane

19. 11. 2015
VR ÚMFG SAV vyhodnotila ako najvýznamnejší výsledok r. 2015 v aplikačnej oblasti prácu autorov D. Imrichová, L. Messingerová, M. Šereš, H. Kavcová, L. Pavlíková, M. Cocuľová, K. Turáková, A. Jonášová, M. Barančík, L. Poleková, L. Gibalová, A. Breier, Z. Sulová: Molekulárne mechanizmy…(viac…)

calcium release

19. 11. 2015
VR ÚMFG SAV vyhodnotila ako najvýznamnejší výsledok v oblasti medzinárodnej spolupráce prácu autorov P. Petrovič, I. Valent, E. Cocherová, J. Pavelková, A. Zahradníková: Ryanodínový receptor riadi tvorbu vápnikových vĺn v srdcových svalových bunkách (viac…)