Dni vedeckej spolupráce Centra biovied SAV 2017

V dňoch 15. – 16. novembra 2017 sa v Centre Harmónia v Modre pri príležitosti vytvorenia centra uskutočnilo podujatie Dni vedeckej spolupráce Centra biovied SAV. Cieľom stretnutia bolo nadviazať alebo zlepšiť vzájomnú spoluprácu medzi pracovníkmi ÚMFG a ÚBGŽ, a v príjemnej atmosfére podporiť možnosť sa lepšie vzájomne spoznať.
Vo vedeckej časti sa prezentovali prednášky jednotlivých oddelení ústavov. Ďalšie informácie boli doplnené vo voľnej posterovej sekcii. S cieľom podporenia vzájomnej komunikácie a tímového ducha sa zúčastnení pracovníci ústavov venovali aj tímbildingovým aktivitám.

IMG_0168 IMG_0218