ÚMFG na Európskej noci výskumníkov 2017

V rámci Európskej noci výskumníkov 2017 sme v Starej tržnici v Bratislave prezentovali 3 vedecké stánky:

  • vedecký stánok Elektrónová mikroskopia ako inšpirácia pre dizajn.
    Prezentujúci: M. Novotová, L. Novota z Oddelenia pre výskum svalových buniek ÚMFG CBv SAV a M. Baláž z Ústavu dizajnu, Fakulty architektúry, STU. Súbežne prebehla aj prednáška v Lab cafe, ktorú prezentovali: M. Novotová, z ÚMFG CBv SAV a M. Baláž a I. Vávra z ÚD, FA, STU
  • vedecký stánok Ako sa rakovina bráni liečbe?
    Prezentujúci: Oddelenie transportných proteínov ÚMFG CBv SAV
  • vedecký stánok Mozog: Továreň na radosť.
    Prezentujúci: Oddelenie bunkovej fyziológie a genetiky ÚMFG CBv SAV