Upcoming Conferences

Seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu – XVIII. ročník

Venue: Pavilón morfologických disciplín UVLF v Košiciach
Date: 09.11.2023 – 10.11.2023
http://ufhz.sav.sk/doktorandske-studium/seminar-doktorandov-venovany-pamiatke-akademika-bodu/zakladne-informacie/