Letná stáž študentiek zahraničných lekárskych fakúlt na ÚMFG

3343

Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Centra biovied SAV hosťoval počas letných mesiacov júl/august 2019 tri študentky zahraničných lekárskych fakúlt, ktoré prišli na Slovensko v rámci letného výmenného program pod záštitou organizácie “International Federation of Medical Students Associations (IFMSA)”.

Na fotografii (sprava): študentka Rania Anindya Muhammad (Indonézia), Asma Rekik (Tunisko) a Xixin Huang (Čína) spolu so zamestnancami ÚMFG CBv, ktorí zabezpečovali odborný program: MUDr. Daniil Grinchii, MMedSc. Eliyahu Dremencov,PhD; Marta Gaburjákova, PhD. a Jana Gaburjáková, PhD.