Laboratóriá ÚMFG SAV v r. 2010

  • Laboratórium biochémie a cytochémie (Vedúca: Zdena Sulová)
  • Laboratórium biochémie transportných systémov (Vedúca: Oľga Križanová)
  • Laboratórium biofyziky (Vedúca: Ľubica Lacinová)
  • Laboratórium bunkovej morfológie (Vedúca: Marta Novotová)
  • Laboratórium elektrofyziológie (Vedúci: Ivan Zahradník)
  • Laboratórium genetiky – spoločné pracovisko ÚMFG SAV a PriF UK (Vedúci: Ludevít Kádaši)
  • Laboratórium intracelulárnych iónových kanálov (Vedúca: Karol Ondriaš)
  • Laboratórium funkcie iónových kanálov (Vedúca: Marta Gaburjaková)
  • Laboratórium molekulárnej biofyziky (Vedúca: Alexandra Zahradníková)
  • Laboratórium chémie proteínov – spoločné pracovisko ÚMFG SAV a ÚVS SAV (Vedúci: Miroslav Barančík)