Akademická obec

Zoznam členov akademickej obce sa nachádza na stránke Slovenskej akadémie vied, spolu s ostatnými členmi AO Centra biovied SAV:  Akademická obec CBv SAV