Manažment pracoviska

Vedenie

Riaditeľka Ing. Zdena Sulová, DrSc.
Zástupca riaditeľky
MMedSc. Eliyahu Dremencov, PhD.
Vedúca sekretariátu Katarína Macejová
Vedecká tajomníčka RNDr. Viera Boháčová, CSc.
Vedúci ETÚ
Bc. Anton Švanda

Vedecká rada ÚMFG

Predsedníčka Mgr. Jana Gaburjáková, PhD.
Členovia prof. Ing. Albert Breier, DrSc.
RNDr. Denisa Imrichová, PhD.
Mgr. Bohumila Jurkovičová Tarabová, PhD.
Mgr. Jana Královičová, PhD.
Externý člen doc. RNDr. Iveta Waczulíková, PhD.

Kolégium riaditeľky

Riaditeľka Ing. Zdena Sulová, DrSc.
Predsedníčka VR
Mgr. Jana Gaburjáková, PhD.
Vedúci oddelení
Mgr. Bohumila Jurkovičová Tarabová, PhD.
Mgr. Mário Šereš, PhD.
 Vedúci ETÚ Bc. Anton Švanda
Predseda odborovej organizácie Mgr. Bohumila Jurkovičová Tarabová, PhD.
Zástupca doktorandov

Rada riešiteľov

Rada riešiteľov prejednáva aktuálne otázky finančno-administratívneho charakteru. Členmi rady sú riaditeľ, zástupca riaditeľa, všetci zodpovední riešitelia projektov, vedúci ETÚ a zástupca odborov.