Biochemické laboratórium

Laboratórium slúži na prípravu vzoriek pre biochemické analýzy. V tomto laboratóriu prebieha izolácia, analýza expresie a enzýmových aktivít jednotlivých proteínov získaných zo študovaných bunkových kultúr.

Spektrofotometer µQuant (Bio-tek): Platničkový spektorofotometer dokáže merať optickú denzitu roztokov v 6-, 12-, 24-, 48-, 96- alebo 384 jamkových platničkách. Spektrofotometer disponuje vynikajúcimi optickými špecifikáciami so širokým rozsahom až po 4000 absorbčných jednotiek v niektorých čítacích módoch. Rozsah vlnovej dĺžky je od 200-999 nm.

Kontakt: RNDr. Denisa Imrichová, PhD.