Kultivačný box

Cytel Cell Imaging System (Amersham) je fluorescenčné vizualizačné zariadenie. Môže byť použité ako digitálny mikroskop, zobrazovací cytometer, ako aj zariadenie na stanovovanie počtu buniek v suspenzii. Flexibilita tohto zariadenia významne uľahčuje logistiku pri experimentálnej práci. Prístroj dokáže vykonávať analýzu vo viacjamkových platničkách, mikroskopovacích sklíčkach, Petriho miskách, kultivačných fľašiach čo umožňuje získať kvalitné obrázky z rôznych vzoriek. Získané obrázky a numerické dáta sú ukladané v štandardných formátoch, ktoré môžu byť importované do rôznych analýz a štatistických programov. Prístroj je 4-kanálový, čo umožňujúce simultánne použitie niekoľkých fluorescenčných markerov.

In Cell Analyzer 2200 predstavuje mnohoúčelový, veľmi rýchly, citlivý a flexibilný zobrazovací systém so širokým spektrom. Súčasťou prístroja je CMOS kamera a „bright solid-state“ svetelný zdroj, čo umožňujú skrátenie expozičného času a výrazné zvýšenie rýchlosti na získanie vysoko kvalitných obrázkov. Rozlišovacie schopnosti tohto prístroja umožňujú získať obrázky na úrovni konfokálneho mikroskopu. Prístroj je použiteľný na rôzne typy vzoriek a umožňuje široké spektrum aplikácií, vrátane prediktívnej toxikológie, sledovania transportu a lokalizácie proteínov ako aj analýzu kmeňových buniek.

Neon Transfection System (Invitrogen) predstavuje druhú generáciu transfekčných systémov, ktorý využíva špeciálne pipetové špičky ako transfekčnú komôrku. Tento systém umožňuje vyhnúť sa použitiu štandardných elektroporačných kyviet a tým dosiahnuť vysokú účinnosť transfekcie pri zachovaní viability buniek. Tento systém umožňuje transfekciu nukleových kyselín, proteínov a siRNA do všetkých typov bunkových kultúr.

Cassy TT systém so softvérom (Roche) je jednoduchý a rýchly prístroj určený na množstvo rôznych aplikácií využívajúci neinvazívne meracie princípy, ktoré robia tento prístroj nepostrádatelným pri analýze bunkových kultúr. Veľmi presné meracie kapiláry spolu so špecifickými nastaveniami umožňujú meranie všetkých typov cicavčích buniek, ako aj baktérií, kvasiniek, rias, parazitov atď. Prístroj umožňuje sledovať aj stupeň aglutinácie buniek. Softvér tohto prístroja je kompatibilný s MS-Excel, čo umožňuje prenesenie získaných dát a ich flexibilné vyhodnotenie.

Kontakt: Mgr. Mário Šereš, PhD.

Vybudované s podporou projektov: ITMS 26240220058 a ITMS: 26230120006