Molekulárna biológia

Nanophotometer (IMPLEN) je univerzálny UV/VIS spektrofotometr určený pre malé objemy. Je schopný merať vzorky s objemom od 0,3 µl pomocou špeciálnej kyvety a pre klasické kyvety s optickou dráhou 10 mm. Prístroj umožňuje meranie koncentrácie DNA, RNA, oligonukleotidov, proteínov a optickej hustoty buniek bez riedenia. Okrem merania absorbancií je možné merať aj kinetiku reakcií, alebo premeriavať celé spektrum v rozsahu 200 – 950 nm. Prístroj obsahuje NanoPhotometer Software Package na prenos dát do počítača. Nanofotometer predstavuje samostatnú jednotku, ktorá nemusí byť ovládaná počítačom.

CFX96 Real Time PCR (Bio-Rad) – Tento prístroj predstavuje 6 kanálový systém kombinujúci pokročilú optickú technológiu s precíznou teplotnou kontrolou pre citlivú a spoľahlivú detekciu. Súčasťou prístroja je pohodlný dotykový LCD monitor umožňujúci plné ovládanie prístroja. Tento cykler umožňuje sledovanie expresie až 5 cieľových génov.

Eppendorf Mastercycler ep gradient (Eppendorf AG) – Tento prístroj predstavuje 96 jamkový termálny cykler. Peltierove prvky kontrolujú teplotu striebrom pokrytého bloku s extrémne rýchlym zahrievaním a chladnutím. Prístroj má intuitívne a grafické programovanie, zahrievané veko s integrovanou ESP technológiou. Gradientovo vyhrievaný blok umožňuje voľne programovať teplotný gradient s 12 radmi. Gradient na tomto prístroji je možné nastaviť od 1-24°C, čo umožňuje jednoduchú optimalizáciu jednotlivých zložiek PCR reakcie.

Kontakt: Mgr. Lucia Messingerová, PhD.

Vybudované s podporou projektu: ITMS 26230120006