Vedeckí pracovníci

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Bertová, Anna RNDr., PhD.
vedecká pracovníčka
anna.bertova@savba.sk 02/ 32295572
Bíliková, Katarína RNDr., PhD.
samostatná vedecká pracovníčka
k.bilikova@savba.sk
Boháčová, Viera RNDr., CSc.
vedecká tajomníčka
viera.bohacova@savba.sk 02/ 32295511
Borovská, Ivana Ing., PhD.
vedecká pracovníčka
ivana.sevcikova@savba.sk
Breier, Albert prof. Ing., DrSc.
vedúci vedecký pracovník
albert.breier@savba.sk
Cagala, Martin Mgr., PhD.
vedecký pracovník
martin.cagala@savba.sk 02/ 32295573
Hambalko, Jaroslav Ing., PhD.
vedecký pracovník
jaroslav.hambalko@savba.sk
Imrichová, Denisa RNDr., PhD.
samostatná vedecká pracovníčka
umfgdeim@savba.sk 02/ 32295572
Janotka, Ľuboš Ing., PhD.
vedecký pracovník
lubos.janotka@savba.sk 02/ 32295573
Kavcová, Helena Ing.
výskumná pracovníčka
helena.kavcova@savba.sk 02/ 32295571
Klepsatel, Peter Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
peter.klepsatel@gmail.com
Kočibálová, Zuzana Ing., PhD.
vedecká pracovníčka
zuzana.kocibalova@savba.sk
Kontár, Szilvia Ing., PhD.
vedecká pracovníčka
szilvia.kontar@savba.sk 02/ 32295573
Královičová, Jana Mgr., PhD.
samostatná vedecká pracovníčka
jana.kralovicova@savba.sk
Krištof Kraková, Tatiana Ing.
výskumná pracovníčka
t.krakova@savba.sk
Kšiňanová, Martina RNDr., PhD.
vedecká pracovníčka
martina.ksinanova@savba.sk
Messingerová, Lucia Mgr., PhD.
samostatná vedecká pracovníčka
lucia.messingerova@savba.sk 02/ 32295570
Palkovičová, Monika Ing.
výskumná pracovníčka
monika.palkovicova@savba.sk
Pavlíková, Lucia Mgr., PhD.
samostatná vedecká pracovníčka
lucia.pavlikova@savba.sk 02/ 32295574
Roller, Ladislav Ing., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Ladislav.Roller@savba.sk 02/5930 2640
Vondrášková, Katarína Mgr.
výskumná pracovníčka
katarina.vondraskova@savba.sk
Zelina, Marian MUDr.
výskumný pracovník
02/ 32295570