Absolventi PhD. štúdia

Martina Kurejová (2006)
Vrátkovanie a permeabilita T-typu vápnikového kanála; Školiteľka: Ľubica Lacinová
Súčasné pracovisko: Aesculap AG, Germany, Regulatory Affairs
Bohumila Jurkovičová Tarabová (2007)
Farmakológia napäťovo závislých vápnikových kanálov; Školiteľka:Ľubica Lacinová
Súčasné pracovisko:  vedecká pracovníčka, Oddelenie bunkovej fyziológie a genetiky, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, SAV, Bratislava, Slovenská republika
Zuzana Tomášková (2009)
Štúdium permeačných vlastností intracelulárnych Ca2+ kanálov izolovaných zo srdca potkana; Školiteľka: Marta  Gaburjáková
Súčasné pracovisko: samostatná vedecká pracovníčka, Oddelenie pre výskum svalových buniek, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, SAV, Bratislava, Slovenská republika
Mária Karmažínová (2010)
Regulácia T-typu napäťovo závislých vápnikových kanálov; Školiteľka: Ľubica Lacinová
Anton Caro (2012)
Voltage dependent calcium channels in rodent hippocampus; Školiteľka: Ľubica Lacinová
Súčasné pracovisko: postdoktorand, Université de Bordeaux, Francúzsko
Lucia Lichvárová (2015)
Napäťovo závislé vápnikové kanály v neuronálnej excitabilite; Školiteľka: Ľubica Lacinová
Súčasné pracovisko: Lekárska fakulta, Univerzita Fribourg, Švajčiarsko
Katarína Ondáčová (rod. Jašková) (2015)
Calcium transporters and their involvement in the process of neurodegeneration and neurogeneration; Školiteľka: Ľubica Lacinová
Súčasné pracovisko: vedecká pracovníčka, Oddelenie bunkovej fyziológie a genetiky, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, SAV, Bratislava, Slovenská republika