Prestížne ocenenia

13.- 15. september 2017
CENA FEDERÁCIE EURÓPSKYCH FYZIOLOGICKÝCH SPOLOČNOSTÍ, 2017
RNDr. Lucia Moravčíková (rod. Lapínová) bola ocenená za najlepšiu prednášku na European Young Physiologists’ Symposium v rámci kongresu FEPS 2017 – JOINT MEETING OF THE FEDERATION OF EUROPEAN PHYSIOLOGICAL SOCIETIES AND THE AUSTRIAN PHYSIOLOGICAL SOCIETY WITH PARTICIPATION OF THE CZECH, FRENCH, ITALIAN, SLOVAK, SLOVENIAN, SWISS AND TURKISH PHYSIOLOGICAL SOCIETIES. (viac…)
2. február 2017
CENA SLOVENSKEJ FYZIOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI, 2017
RNDr. Lucia Lapínová získala 3. miesto v súťaži  o najlepší poster mladých vedeckých pracovníkov na 93. Fyziologických dňoch. (viac…)
22. septembra 2016
PRÉMIA LITERÁRNEHO FONDU ZA VÝNIMOČNÝ VEDECKÝ OHLAS NA JEDNO DIELO za rok 2015
kategória: Biologické a lekárske vedy
bola udelená v Bratislave 2016 Mgr. Marte Gaburjákovej, PhD. a kolektívu za III. miesto. (viac…)
9. septembra 2016
CENA EBSA (European Biophysical Societies` Association), 2016
RNDr. Lucia Lapínová získala ocenenie v súťaži  „EBSA student competition“ na medzinárodnej konferencii „4th European Joint Theorethical/Experimental Meeting on Membranes“. (viac…)
23. júna 2014
CENA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED ZA VÝSKUMNÚ ČINNOSŤ 
za rok 2014 bola udelená v Smoleniciach 29. 6. 2015 kolektívu pracovníkov Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky SAV a Ústavu molekulárnej biológie SAV za súbor vedeckovýskumných prác: “Štruktúra a funkcia ryanodínového receptora vo vzťahu k funkcii srdca”. (viac…) 
september 2011
PRÉMIA LITERÁRNEHO FONDU ZA VEDECKÚ A ODBORNÚ LITERATÚRU za rok 2010
kategória: Biologické a lekárske vedy
bola udelená v  Bratislave 2011 kolektívu autorov za knižnú publikáciu: „Biomembrány“. Editor Ľubica Lacinová. Vydal PETRUS, Bratislava, SR 2010. Počet strán 286. ISBN 978-80-89233-46-5. (viac…) 
september 2004
PRÉMIA LITERÁRNEHO FONDU ZA TROJROČNÝ VEDECKÝ OHLAS za rok 2003
kategória: Biologické a lekárske vedy
bola udelená v  Bratislave 2004 doc. RNDr. Ľubici Lacinovej, DrSc. za II. miesto.