… v tlači

V tejto časti sa nachádzajú vyjadrenia o našej práci a našom výskume v novinách, časopisoch, v informačných bulletinoch.