… v TV a rozhlase

V tejto časti sa nachádzajú vyjadrenia o našej práci a našom výskume v rozhlase a televízii.

23. februára 2016
RTVS, RÁDIO SLOVENSKO, NOČNÁ PYRAMÍDA 
rozhovor Katy Martinkovej s Ľubicou Lacinovou (viac…)
29. novembra 2015
RTVS, RÁDIO DEVÍN, RUBIKON – “Trvalo udržateľný rozvoj
rozhovor Ivice Ruttkayovej s Ľubicou Lacinovou (viac…)
9. mája 2014
RTVS, RÁDIO DEVÍN, RUBIKON Rozhovor o používaní zvierat vo výskume
rozhovor Ivice Ruttkayovej s Ľubicou Lacinovou
1. októbra 2013
TÝŽDEŇ, VIDEOZÁZNAM – “Sú geneticky upravené potraviny nebezpečné?”
videorozhovor Tomáša Prištiaka s Ľubicou Lacinovou (viac…)
17. júna 2013
RTVS, RÁDIO DEVÍN, POPOLUDNIE – “Ženy v prírodných vedách
rozhovor  s Ľubicou Lacinovou
13. januára 2012
RTVS, RÁDIO DEVÍN, RUBIKON 
rozhovor Ivice Ruttkayovej s Ľubicou Lacinovou
30. novembra 2012
RTVS, RÁDIO DEVÍN, RUBIKON
rozhovor Ivice Ruttkayovej s Ľubicou Lacinovou
16. novembra 2012
TV MARKÍZA – “Transgénne zvieratá a rastliny
rozhovor s Ľubicou Lacinovou
25. marca 2011
SLOVENSKÝ ROZHLAS, STANICA DEVÍN, RUBIKON – “Bioetika
rozhovor s Ľubicou Lacinovou
20. februára 2008
SLOVENSKÝ ROZHLAS, SLOVENSKO 1, NOČNÁ PYRAMÍDA – “Genetika a genetické technológie
rozhovor s Ľubicou Lacinovou
20. februára 2008
SLOVENSKÝ ROZHLAS, STANICA DEVÍN, RUBIKON  Výskum mozgu a metodológia vedy
rozhovor s Ľubicou Lacinovou
25. mája 2008
SLOVENSKÝ ROZHLAS, SLOVENSKO 1, KONTAKTY – “Geneticky modifikované plodiny
rozhovor s Ľubicou Lacinovou