Elektrofyziológia

Laboratórium je určené na meranie elektrickej aktivity (iónových prúdov, vrátkovacích prúdov a akčných potenciálov) z imortalizovaných bunkových línií, primárnych bunkových kultúr a akútnych rezov.

Z riešených úloh:

  • regulácia napäťovo závislých vápnikových kanálov farmakologickými látkami a interagujúcimi proteínmi
  • vzťah štruktúry a funkcie napäťovo závislých vápnikových kanálov
  • regulácia excitability neuronálnych buniek endo- a exogénnymi faktormi
  • meranie „single-channel“ prúdov, štúdium biofyzikálnych vlastností a regulácie  jedného iónového kanálu

 

Kontakt: doc. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.

Vybudované s podporou projektov:  ITMS 26230120006 a Volkswagen grantu