Bunkové kultúry

Laboratórium je určené na udržiavanie imortalizovaných bunkových línií, prípravu primárnych bunkových kultúr a na transfekcie bunkových kultúr metódou lipofekcie. Používajú sa bunkové línie HEK 293, PC12, NG108-15. Pripravujú sa primárne kultúry cerebelárnych granulárnych buniek a hipokampálnych neurónov.

Kontakt: doc. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.