Iónové kanály

Venujeme sa skúmaniu funkcie ryanodínového receptora (RYR). Je to jeden z najväčších vnútrobunkových iónových kanálov. Jeho úlohou je regulované uvoľnenie Ca2+ iónov z lumenu vnútrobunkových zásob do cytoplazmy bunky, čím sa spúšťa kontrakcia svalovej bunky.

Metóda “rekonštitúcie iónových kanálov v planárnej lipidovej membráne (BLM)” sa používa hlavne:

  • na charakterizovanie funkčných vlastností vnútrobunkových iónových kanálov
  • na registrovanie iónových tokov, ktoré pretekajú cez otvorené kanály
  • na skúmanie funkcie jedného kanála – jednej makromolekuly

Kontakt: Mgr. Marta Gaburjáková, PhD.

Vybudované s podporou projektov: NIH FIRCA R03 TW 00949, ITMS 26240120008 a ITMS 26230120006