STED mikroskopia

Konfokálny STED mikroskop je používaný najmä pre zobrazenie špecifických častí buniek, ako napr. povrchová membrána, značené proteíny a podobne, s vysokým rozlíšením (100 nm). Biely excitačný laser a tri deplečné lasery umožňujú využitie širšieho spektra fluorescenčných značiek a multiplexné farbenie, 405 nm laser k tomu pridáva možnosť použitia štvrtej značky pre jadro a tiež fotokonverziu špecifických prób. Tento mikroskop je možné využívať aj na štandardnú konfokálnu mikroskopiu, a to s ešte širším spektrom využiteľných fluorescenčných prób než pri technike STED. Kvalitu získaných obrazov podstatne zvyšuje tzv. gating, ktorý vďaka pulznému laseru a hybridným detektorom odstraňuje veľkú časť nešpecifického svetla (odraz, rozptýlenie).

Tandemový skener umožňuje meranie 3D (xyt) a 4D (xyzt)  lokálnych vápnikových signálov pomocou vápnikových indikátorov, ale aj iné techniky náročné na rýchlosť. Príkladom môže byť spektrálne oddelenie v 3D vzorkách a zobrazenie excitačno-emisných spektier vzorky.

Kontakt: Mgr. Zuzana Ševčíková Tomášková, PhD.

Vybudované s podporou projektu: ITMS 26230120006

Zostava STED mikroskopu Leica TCM SP8 STED 3X:

  • invertovaný mikroskop DMi8
  • AOBS
  • Štandardné objektívy 63x vodný a olejový, špeciálny objektív STED WHITE 100x
  • Tandem skener 8 kHz
  • 2x HyD, 2x PMT, 1x TLD detektory
  • Gated STED , 3D STED
  • SuperZ galvo pre rýchle 3D zobrazovanie
  • Laser 405 nm
  • Pulzný biely laser WLL2 – 470 – 670 nm
  • Laserové vyčerpávanie pre STED: 592 nm, 660 nm, pulzný laser 775 nm