Študenti

Študenti – doktorandi

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Domšicová, Michaela Ing.
doktorandka
michaela.domsicova@savba.sk +421232295554
Idunková, Alžbeta Ing.
doktorandka
umfgidun@savba.sk
Özbaşak, Hande Mgr.
doktorandka
hande.celik@savba.sk
Paliokha, Ruslan MUDr.
doktorand
ruslan.paliokha@savba.sk

Študenti VŠ – bakalarandi a diplomanti