MMedSc. Eliyahu Dremencov, PhD.

Životopis
Zoznam publikácii

Pracovisko a pracovné zaradenie:

Centrum biovied – Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovenská republika, samostatný vedecký pracovník

Kvalifikácia:

1996 Bc., biológia, Hebrew University of Jerusalem, Izrael
2000 MMedSc., neurobiológia, Hebrew University of Jerusalem, Izrael (školiteľ: Dr. Michael Newman, Dr. Eitan Gur, Prof. Bernard Lerer)
2004 PhD., neurovedy, Faculty of Life Sciences, Bar-Ilan University, Ramat-Gan, Izrael (školiteľ: Prof. Gal Yadid)
2014 kvalifikácia IIa – samostatný vedecký pracovník, Centrum biovied – Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Biomedicínske centrum – Ústav experimentálnej endokrinológie, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovenská republika

Zručnosti:

elektrofyziologické experimentálne techniky, mikrodialýza, behaviorálna neuroveda, mikrosenzoring, pokročilé metódy analýzy experimentálnych dát

Granty:

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV):

APVV-15-0388
Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu  (2016 – 2020)
spoluriešiteľ, vedúca projektu: Ľubica Lacinová

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ a SAV (VEGA):

VEGA 2/0024/15
Účinok stresu vyvolaného imunitnou reakciou počas gravidity potkanov na následnú starostlivosť o mláďatá a na hipokampálnu excitabilitu mláďat   (2015 – 2017)
vedúci projektu

Iné domáce granty:

Štipendium SAV
Úloha neurosekrečných neurónov a vápnikovej signalizácie v depresii a návykovom správaní: hodnotenie prostredníctvom in-vivo elektrofyziológie   (2013  2017)
vedúci projektu