VEGA 2/0046/18

Štúdium mechanizmov účinku nových antidepresív: pyridoindolové deriváty a ligandy „trace amine-associated receptor one“ (TAAR1)

Vedúci projektu: MMedSc Eliyahu Dremencov, DrSc

Trvanie projektu: 2018 – 2021