Projektová činnosť

Národné

RETATGZPP – Využitie rekombinantných enzýmov s tioglukozidázovou aktivitou na transformáciu rastlinných glukozinolátov a ich analógov na biologicky aktívne látky s preventívnym a supresívnym účinkom na rozvoj neoplázie.
Use of recombinant enzymes with thioglucosidase activity for the transformation of plant glucosinolates and their analogues into biologically active substances with preventive and suppressive effect on neoplasia development
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Imrichová Denisa, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2023 – 30.6.2027