Publikačná činnosť

Jurkovičová Tarabová, Bohumila

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2023:
  • JURKOVIČOVÁ TARABOVÁ, Bohumila – ŠEVČÍKOVÁ TOMÁŠKOVÁ, Zuzana – LACINOVÁ, Ľubica – BAČOVÁ, Zuzana – BAKOŠ, Ján. Functional characterization of neuronal synaptic activity in the striatum of autism-related mouse model. In Acta Physiologica : official journal of the Federation of European Physiological Societies, Special Issue: Physiology in Focus 2023 (SPS‐FEPS 2023), 14‐16 September, 2023, Tallinn, Estonia, 2023, vol. 239, suppl. 728, p. 34-35. (2022: 6.3 – IF, Q1 – JCR, 1.497 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1748-1708. Dostupné na internete: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/apha.14044 (APVV-21-0189 : Charakterizácia excitačných a inhibičných neurónov v oblastiach mozgu doležitých pre vývin sociálneho správania v modeli autizmu. Vega č. 2/0073/22 : Úloha T-typu vápnikových kanálov v patofyziológii motorických neurónov. Physiology in Focus 2023) Typ: AFK
  • TOMKO, Matúš – IDUNKOVÁ, Alžbeta – DUBIEL-HOPPANOVÁ, Lucia – JURKOVIČOVÁ TARABOVÁ, Bohumila – ONDÁČOVÁ, Katarína – DUBOVICKÝ, Michal – LACINOVÁ, Ľubica. Účinky materskej depresie na excitabilitu neurónov potomstva. In XLIV. Dni lekárskej biofyziky : Zborník abstraktov, 31. mája – 2. júna 2023, Stará Lesná. 1. vydanie. – Bratislava : UK Bratislava, 2023, s. 74-75. ISBN 978-80-223-5630-9. Dostupné na internete: https://www.konferencie.fmed.uniba.sk/clanky.php?aid=477 (APVV-19-0435 : Nová generácia antidepresív – dlhodobé účinky na potomstvo. Vega č. 2/0081/22 : Modulácia neuronálnej excitability homocysteínom. Dni lekárskej biofyziky) Typ: AFL