Základné info

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Bertová, Anna RNDr., PhD.

vedecká pracovníčka
anna.bertova@savba.sk 02/ 32295572
Bíliková, Katarína RNDr., PhD.

samostatná vedecká pracovníčka
k.bilikova@savba.sk
Blechová, Alena

odborná pracovníčka ETÚ
alena.blechova@savba.sk +421232295508
Boháčová, Viera RNDr., CSc.

vedecká tajomníčka
viera.bohacova@savba.sk 02/ 32295511
Borovská, Ivana Ing., PhD.

vedecká pracovníčka
ivana.sevcikova@savba.sk
Breier, Albert prof. Ing., DrSc.

vedúci vedecký pracovník
albert.breier@savba.sk
Cagala, Martin Mgr., PhD.

vedecký pracovník
martin.cagala@savba.sk 02/ 32295573
Domšicová, Michaela Ing.

doktorandka
michaela.domsicova@savba.sk +421232295554
Dremencov, Eliyahu MMedSc , DrSc

vedúci vedecký pracovník
eliyahu.dremencov@savba.sk 091503 3639, 02/ 32295535
Dubiel, Lucia Ing., PhD.

vedecká pracovníčka
lucia.hoppanova@savba.sk +421232295554
Gaburjáková, Jana Mgr., PhD.

samostatná vedecká pracovníčka
jana.gaburjakova@savba.sk 02/ 32295521
Gaburjáková, Marta Mgr., PhD.

samostatná vedecká pracovníčka
marta.gaburjakova@savba.sk 02/ 32295521
Gajdošíková, Gizela

technická pracovníčka – laborantka
gizela.gajdosikova@savba.sk 02/ 32295520
Grinchii, Daniil MUDr., PhD.

vedecký pracovník
daniil.grinchii@savba.sk +421232295555
Hambalko, Jaroslav Ing., PhD.

vedecký pracovník
jaroslav.hambalko@savba.sk
Husieva, Valeriia Ing.

doktorandka
valeriia.husieva@savba.sk
Idunková, Alžbeta Ing.

doktorandka
umfgidun@savba.sk
Imrichová, Denisa RNDr., PhD.

samostatná vedecká pracovníčka
umfgdeim@savba.sk 02/ 32295572
Janotka, Ľuboš Ing., PhD.

vedecký pracovník
lubos.janotka@savba.sk 02/ 32295573
Jurkovičová Tarabová, Bohumila Mgr., PhD.

bohumila.tarabova@savba.sk 02/ 32295539
Kavcová, Helena Ing.

výskumná pracovníčka
helena.kavcova@savba.sk 02/ 32295571
Klimešová, Zuzana PhDr.

ekonomická pracovníčka
zuzana.klimesova@savba.sk 02/ 32295507
Kocúrová, Emília

technická pracovníčka – laborantka
emilia.kocurova@savba.sk 02/ 32295581
Kočibálová, Zuzana Ing., PhD.

vedecká pracovníčka
zuzana.kocibalova@savba.sk
Komínková, Viera Mgr., PhD.

redakcia General Physiology and Biophysics
viera.kominkova@savba.sk 02/ 32295530
Kontár, Szilvia Ing., PhD.

vedecká pracovníčka
szilvia.kontar@savba.sk 02/ 32295573
Korčeková, Jana Mgr., PhD.

vedecká pracovníčka
jana.korcekova@savba.sk
Královičová, Jana Mgr., PhD.

samostatná vedecká pracovníčka
jana.kralovicova@savba.sk
Krejčíová, Eva RNDr.

redakcia General Physiology and Biophysics
gpb@savba.sk 02/ 32295531
Krištof Kraková, Tatiana Ing.

výskumná pracovníčka
t.krakova@savba.sk +421911826018
Kšiňanová, Martina RNDr., PhD.

vedecká pracovníčka
martina.ksinanova@savba.sk
Kureková, Simona Mgr., PhD.

vedecká pracovníčka
simona.kurekova@savba.sk 02/ 32295554
Lacinová, Ľubica prof. RNDr., DrSc.

vedúca vedecká pracovníčka
lubica.lacinova@savba.sk 02/3229 5532
Macejová, Katarína

Odborná pracovníčka ETÚ
katarina.macejova@savba.sk +421232295500
Máleková, Ľubica

technická pracovníčka – laborantka
lubica.malekova@savba.sk 02/ 32295520
Mannová, Stanislava

technická pracovníčka – laborantka
stanislava.plskova@savba.sk 02/ 32295573
Marková, Lucia

ekonomická pracovníčka
lucia.markova@savba.sk +421232295508
Messingerová, Lucia Mgr., PhD.

samostatná vedecká pracovníčka
lucia.messingerova@savba.sk 02/ 32295570
Ondáčová, Katarína RNDr., PhD.

vedecká pracovníčka
katarina.ondacova@savba.sk 02/ 32295551
Özbaşak, Hande Mgr.

doktorandka
hande.celik@savba.sk
Paliokha, Ruslan MUDr.

doktorand
ruslan.paliokha@savba.sk
Palkovičová, Monika Ing.

výskumná pracovníčka
monika.palkovicova@savba.sk
Pavlíková, Lucia Mgr., PhD.

samostatná vedecká pracovníčka
lucia.pavlikova@savba.sk 02/ 32295574
Pelegrinová, Lívia Ing.

doktorandka
umfglipe@savba.sk
Poturnayová, Alexandra Ing., PhD.

samostatná vedecká pracovníčka
alexandra.poturnayova@savba.sk 02/32295556
Sulová, Zdena Ing., DrSc.

Vedúca organizačnej zložky, Štatutárny zástupca riaditeľa
zdena.sulova@savba.sk 02/ 32295510
Šereš, Mário Mgr., PhD.

vedúci oddelenia
mario.seres@savba.sk 02/ 32295574
Ševčíková Tomášková, Zuzana Mgr., PhD.

samostatná vedecká pracovníčka
zuzana.tomaskova@savba.sk 02/ 32295525
Šimoničová, Kristína Ing., PhD.

vedecký pracovník
kristina.simonicova@savba.sk 02/ 32295573
Švanda, Anton Bc.

vedúci ETÚ
anton.svanda@savba.sk 02/ 32295503
Tomančeková, Mária

ekonomická pracovníčka – personalistka
maria.tomancekova@savba.sk 02/ 32295504
Tomko, Matúš Mgr., PhD.

vedecký pracovník
matus.tomko@savba.sk 02/ 32295560
Vondrášková, Katarína Mgr.

výskumná pracovníčka
katarina.vondraskova@savba.sk
Weiss, Norbert dr., PhD.

vedecký pracovník
norbert.weiss@savba.sk 02/ 32295539
Yoldi Vergara, Alberto , MSc.

doktorand
umfgyolv@savba.sk
Zelina, Marian MUDr.

výskumný pracovník
02/ 32295570