Základné info

Klepsatel, Peter Mgr., PhD.

samostatný vedecký pracovník