Základné info

Bíliková, Katarína RNDr., PhD.

samostatná vedecká pracovníčka