Základné info

Tomko, Matúš Mgr., PhD.

vedecký pracovník