Výberové konanie na na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky organizačnej zložky ÚMFG

1280

Predseda  Slovenskej akadémie vied

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky organizačnej zložky:

Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, organizačná zložka CBv SAV , v. v. i.,

sídlo: Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava

Bližie informácie nájdete tu.