ITMS 26230120006

Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení

Koordinátor: Miroslav Barančík (Ústav pre výskum srdca SAV)

Organizácia: Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV

Zodpovedný riešiteľ / vedúci: Zdena Sulová

Doba trvania: 2015-2015

Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj

Partneri projektu:

  • Ústav pre výskum srdca SAV (hlavný partner)
  • Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV
  • Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU