Projekty štrukturálnych fondov

Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení
Program: ITMS 26230120006
Zodpovedný riešiteľ / vedúca: Zdena Sulová
Trvanie projektu: 2015 – 2015
Univerzitný vedecký park pre biomedicínu Bratislava
Program: ITMS 26240220087
Zodpovedný riešiteľ / vedúca: Oľga Križanová
Trvanie projektu: 2013 – 2015
Vybudovanie Kompetenčného centra pre výskum a vývoj v oblasti molekulárnej medicíny
Program: ITMS 26240220071
Zodpovedný riešiteľ / vedúca: Zdena Sulová
Trvanie projektu: 2011 – 2015
Centrum excelentnosti pre glykomiku
Program: ITMS 26240120031
Zodpovedný riešiteľ / vedúca: Zdena Sulová
Trvanie projektu: 2010 – 2014
Diagnostika spoločensky závažných ochorení na Slovensku, založená na moderných biotechnológiách
Program: ITMS 26240220058
Zodpovedný riešiteľ / vedúci: Ľudevít Kádaši
Trvanie projektu: 2010 – 2013
Centrum excelentnosti pre translačný výskum v molekulárnej medicíne (TRANSMED 2)
Program: ITMS 26240120008b
Zodpovedný riešiteľ / vedúca: Oľga Križanová
Trvanie projektu: 2010 – 2012
Centrum excelentnosti pre translačný výskum v molekulárnej medicíne (TRANSMED)
Program: ITMS 26240120008
Zodpovedný riešiteľ / vedúca: Oľga Križanová
Trvanie projektu: 2009 – 2011