Publikácie v časopisoch

Publikácie v časopisoch za rok 2024

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV. Ďalšie informácie o publikáciách sa nachádzajú v Aktuality.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:
  • BAKHTIAR, Dara – VONDRÁŠKOVÁ, Katarína – PENGELLY, Reuben – CHIVERS, Martin – KRÁLOVIČOVÁ, Jana – VOŘECHOVSKÝ, Igor**. Exonic splicing code and coordination of divalent metals in proteins. In Nucleic Acids Research, 2024, vol. 52, no. 3, p. 1090-1106. ISSN 0305-1048. Dostupné na: https://doi.org/10.1093/nar/gkad1161 (Vega č. 2/0016/22 : Štrukturálne usporiadanie pre-mRNA nevyhnutné pre exonizáciu Alu. APVV-18-0096 : Kotranskripčné formovanie pre-mRNA štruktúry, model štrukturálnych motívov nevyhnutných pre definíciu exónu) Typ: ADCA
  • GRINCHII, Daniil** – JANÁKOVÁ CSATLÓSOVÁ, Kristína* – VIÑAS NOGUERA, Mireia – DEKHTIARENKO, RomanPALIOKHA, RuslanLACINOVÁ, ĽubicaDREMENCOV, Eliyahu – DUBOVICKÝ, Michal. Effects of pre-gestational exposure to the stressors and perinatal bupropion administration on the firing activity of serotonergic neurons and anxiety-like behavior in rats. In Behavioural Brain Research, 2024, vol. 459, art. no. 114796. ISSN 0166-4328. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.bbr.2023.114796 (Vega č. 2/0057/22 : Inteligentná hĺbková mozgová stimulácia ako inovatívna stratégia pre liečbu mozgových porúch. VEGA č. 2/0133/23 : Experimentálna štúdia účinkov materskej depresie a antidepresivnych liečiv citalopramu a setralinu na postnatálny vývin potomstva potkanov. APVV-19-0435 : Nová generácia antidepresív – dlhodobé účinky na potomstvo) Typ: ADCA
  • PELEGRINOVÁ, Lívia* – ŠOFRANKOVÁ, Lucia* – ŠPALDOVÁ, Jana – ŠTEFÍK, Pavol – SULOVÁ, ZdenaBREIER, Albert** – ELEFANTOVÁ, Katarína. Zosuquidar: An Effective Molecule for Intracellular Ca2+ Measurement in P-gp Positive Cells. In International Journal of Molecular Sciences, 2024, vol. 25, no. 6, art. no. 3107. ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms25063107 (APVV-19-0093 : Viaclieková rezistencia u leukemických buniek – fenotyp spôsobený interferenciou viacerých molekulárnych príčin. APVV-19-0094 : Obranné mechanizmy mikrobiálnych a živočíšnych buniek pri znižovaní ich citlivosti na rastlinné defenzné zlúčeniny. Vega č. 2/0171/21 : Sledovanie prepojenia molekulárnych dejov vedúcich k rozvoju viacliekovej rezistencie v leukemických bunkách. Vega č. 2/0030/23 : Špecifické zmeny v expresii niektorých génov zahrnuté v rozvoji rezistencie leukemických buniek voči xenobiotikám) Typ: ADCA
  • TOMKO, Matúš** – BEŇUŠKOVÁ, Ľubica – JEDLIČKA, Peter. A voltage-based Event-Timing-Dependent Plasticity rule accounts for LTP subthreshold and suprathreshold for dendritic spikes in CA1 pyramidal neurons. In Journal of Computational Neuroscience, 2024, vol., no., [online ahead of print]. ISSN 0929-5313. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10827-024-00868-0 (APVV-19-0435 : Nová generácia antidepresív – dlhodobé účinky na potomstvo) Typ: ADCA