1. a 2. stupeň VŠ

Pracovníci ÚMFG SAV pôsobia ako školitelia a konzultanti bakalárskeho, magisterského a inžinierskeho štúdia na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU  v Bratislave, Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave, Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave a Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave.