Ponuka nových tém doktorandského štúdia

Akadamický rok 2022/2023

Odbor Fyzika (program Biofyzika), FMFI UK
Úloha proteín-proteínových interakcií v regulácii srdcového ryanodínového receptora
Školiteľka Mgr. Jana Gaburjáková, PhD.