Basic Info

Profile image
PhD. student
Ing. Alžbeta Idunková