Basic Info

Kočibálová, Zuzana Ing., PhD.

Postdoctoral Fellow