Basic Info

Krištof Kraková, Tatiana Ing.

Research Associate