Projects

National

Nový pohľad na izotiokyanáty ako látky zasahujúce do homeostázy neoplasticky transformovaných buniek
A new insight at isothiocyanates as substances interfering with the homeostasis of neoplastically transformed cells
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Imrichová Denisa, PhD.
Duration: 1.1.2021 – 31.12.2024
Špecifické zmeny v expresii niektorých génov zahrnuté v rozvoji rezistencie leukemických buniek voči xenobiotikám
Program: VEGA
Project leader: prof. Ing. Breier Albert, DrSc.
Duration: 1.1.2023 – 31.12.2026