Projects

National

Molekulárne mechanizmy interakcie signálnych dráh kortikosteroidov a monoamínov v kardio- a neuropatológiách vyvolaných stresom
Program: APVV
Project leader: Mgr. Gaburjáková Marta, PhD.
Duration: 1.7.2023 – 30.6.2027
Úloha proteín-proteínových interakcií v regulácii srdcového ryanodínového receptora
The role of protein-protein interactions in regulation of the cardiac ryanodine receptor
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Gaburjáková Jana, PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2021 – 31.12.2024