Projects

National

Štrukturálne usporiadanie pre-mRNA nevyhnutné pre exonizáciu Alu
RNA structural determinant of Alus exonization
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Královičová Jana, PhD.
Duration: 1.1.2022 – 31.12.2025