Projects

National

Charakterizácia excitačných a inhibičných neurónov v oblastiach mozgu doležitých pre vývin sociálneho správania v modeli autizmu
Characterization of excitatory and inhibitory neurons in the brain areas relevant for development of social behaviour in the autismrelated model
Program: APVV
Project leader: Mgr. Jurkovičová Tarabová Bohumila, PhD.
Duration: 1.7.2022 – 30.6.2026
Modulácia neuronálnej excitability homocysteínom
Modulation of neuronal excitability by homocysteine
Program: VEGA
Project leader: prof. RNDr. Lacinová Ľubica, DrSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2022 – 31.12.2025
Nová generácia antidepresív – dlhodobé účinky na potomstvo
Novel antidepressant therapy – long term consequencies on offspring
Program: APVV
Project leader: prof. RNDr. Lacinová Ľubica, DrSc.
Duration: 1.7.2020 – 30.6.2024
Úloha T-typu vápnikových kanálov v patofyziológii motorických neurónov
Physiopathology of T-type calcium channels in motor neuron function
Program: VEGA
Project leader: dr. Weiss Norbert, PhD.
Duration: 1.1.2022 – 31.12.2025