Publications

Ševčíková Tomášková, Zuzana

Select year reporting publications:

Publications in 2024:
  • ONDÁČOVÁ, Katarína – ŠEVČÍKOVÁ TOMÁŠKOVÁ, Zuzana – IDUNKOVÁ, Alžbeta – GRMAN, Marián – BUKATOVÁ, Stanislava – DUBOVICKÝ, Michal – LACINOVÁ, Ľubica. Intracellular calcium concentration and mitochondrial properties of hippocampal neurons in the offspring of Mirtazapine treated and depressed mothers. In 99. Fyziologické dni : Pri príležitosti 100. výročia lekárskej fyziológie na Slovensku a 100. výročia Fyziologického ústavu LF UK v Bratislave. – Bratislava : Univerzita Komenského, 2024, s. 109. ISBN 978-80-223-5782-1. Dostupné na internete: https://stella.uniba.sk/texty/LF_fyziologicke_dni_99.pdf (APVV-19-0435 : Nová generácia antidepresív – dlhodobé účinky na potomstvo. 99. Fyziologické dni) Typ: AFL