Publications

Dubiel, Lucia

Select year reporting publications:

Publications in 2024:
  • TOMKO, Matúš – MITTAG, M. – DUBIEL, Lucia – IDUNKOVÁ, Alžbeta – ONDÁČOVÁ, Katarína – BUKATOVÁ, Stanislava – DUBOVICKÝ, Michal – LACINOVÁ, Ľubica. Computational model of neuron from primary hippocampal culture. In 99. Fyziologické dni : Pri príležitosti 100. výročia lekárskej fyziológie na Slovensku a 100. výročia Fyziologického ústavu LF UK v Bratislave. – Bratislava : Univerzita Komenského, 2024, s. 87-88. ISBN 978-80-223-5782-1. Dostupné na internete: https://stella.uniba.sk/texty/LF_fyziologicke_dni_99.pdf (APVV-19-0435 : Nová generácia antidepresív – dlhodobé účinky na potomstvo. 99. Fyziologické dni) Typ: AFL