Publications

,

Select year reporting publications:

Publications in 2023:
 • BOROVSKÁ, Ivana – VOŘECHOVSKÝ, Igor – KRÁLOVIČOVÁ, Jana**. Alu RNA fold links splicing with signal recognition particle proteins. In Nucleic Acids Research, 2023, vol. 51, no. 15, p. 8199-8216. (2022: 14.9 – IF, Q1 – JCR, 8.234 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0305-1048. Dostupné na: https://doi.org/10.1093/nar/gkad500 (Vega č. 2/0016/22 : Štrukturálne usporiadanie pre-mRNA nevyhnutné pre exonizáciu Alu. APVV-18-0096 : Kotranskripčné formovanie pre-mRNA štruktúry, model štrukturálnych motívov nevyhnutných pre definíciu exónu) Typ: ADCA
 • GABURJÁKOVÁ, Jana**GABURJÁKOVÁ, Marta**. Molecular Aspects Implicated in Dantrolene Selectivity with Respect to Ryanodine Receptor Isoforms. In International Journal of Molecular Sciences, 2023, vol. 24, no. 6, art. no. 5409. (2022: 5.6 – IF, Q1 – JCR, 1.154 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2023 – Current Contents). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms24065409 (Vega č. 2/0018/21 : Úloha proteín-proteínových interakcií v regulácii srdcového ryanodínového receptora. Vega č. 2/0008/20 : Regulácia ryanodínových receptorov (RYR) z mozgu potkana vo fyziologických a patofyziologických podmienkach. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení) Typ: ADCA
 • GÁLIKOVÁ, Martina** – KLEPSATEL, Peter*. Endocrine control of glycogen and triacylglycerol breakdown in the fly model. In Seminars in Cell and Developmental Biology, 2023, vol. 138, p. 104-116. (2022: 7.3 – IF, Q1 – JCR, 2.197 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1084-9521. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.semcdb.2022.03.034 Typ: ADCA
 • GRINCHII, Daniil* – LEVIN-GREENWALD, Matar* – LEZMY, Noa* – GORDON, Tamar – PALIOKHA, RuslanKHOURY, TalahRAČICKÝ, Matej – HERBURG, Leonie – GROTHE, Claudia – DREMENCOV, Eliyahu** – BARAK, Segev**. FGF2 activity regulates operant alcohol self-administration and mesolimbic dopamine transmission. In Drug and Alcohol Dependence, 2023, vol. 248, art. no. 109920. (2022: 4.2 – IF, Q2 – JCR, 1.562 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0376-8716. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2023.109920 (Vega č. 2/0057/22 : Inteligentná hĺbková mozgová stimulácia ako inovatívna stratégia pre liečbu mozgových porúch. APVV-20-0202 : Aktivácia VGF / BDNF / TrkB dráhy exogénnou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat) Typ: ADCA
 • MAGYAR, Zsuzsanna E. – BAUER, Jacob – BAUEROVÁ-HLINKOVÁ, Vladena – JÓNA, István – GABURJÁKOVÁ, JanaGABURJÁKOVÁ, Marta – ALMÁSSY, János**. Eu3+ detects two functionally distinct luminal Ca2+ binding sites in ryanodine receptors. In Biophysical Journal, 2023, vol. 122, no. 17, p. 3516-3531. (2022: 3.4 – IF, Q2 – JCR, 1.216 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0006-3495. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.bpj.2023.07.029 (VEGA č. 2/0131/20 : Štúdium vplyvu mutácií asociovaných so srdcovými arytmiami na štruktúru a funkciu ľudského ryanodínového receptora 2. Vega č. 2/0008/20 : Regulácia ryanodínových receptorov (RYR) z mozgu potkana vo fyziologických a patofyziologických podmienkach. ITMS 305011X666 : Budovanie výukových a výskumných kapacít v štruktúrnej a funkčnej analýze biomolekúl) Typ: ADCA
 • MEDLA, Matej – DAUBNEROVÁ, Ivana – KOČI, Juraj – ROLLER, Ladislav – SLOVÁK, Mirko – ŽITŇAN, Dušan**. Identification and expression of short neuropeptide F and its receptors in the tick Ixodes ricinus. In Journal of Insect Physiology, 2023, vol. 147, art. no. 104524, 11 pp. (2022: 2.2 – IF, Q1 – JCR, 0.736 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0022-1910. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jinsphys.2023.104524 Typ: ADCA
 • PAVILEK, Branislav** – BORTŇÁK, Dušan – ŠOFRANKO, Jakub – ŠOFRANKOVÁ, Lucia – ŠPALDOVÁ, Jana – ELEFANTOVÁ, Katarína – OLEJNÍKOVÁ, Petra – ŽÍDEKOVÁ, Ivana – VÉGH, Daniel – DOKUPILOVÁ, Svetlana – MIKUŠ, Peter – BREIER, Albert – MILATA, Viktor. Synthesis of Pyrazoloazepines from 5-Aminopyrazoles and Study of Their Cytotoxicity in Cancer Treatment. In European Journal of Organic Chemistry, 2023, vol. 26, no. 25, art. no. e202300410. (2022: 2.8 – IF, Q2 – JCR, 0.682 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 1434-193X. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/ejoc.202300410 (APVV-19-0094 : Obranné mechanizmy mikrobiálnych a živočíšnych buniek pri znižovaní ich citlivosti na rastlinné defenzné zlúčeniny) Typ: ADCA
 • SINGH, Saumya – FERESHETYAN, Katarine – SHORTER, Susan – PALIOKHA, RuslanDREMENCOV, Eliyahu – YENKOYAN, Konstantin – OVSEPIAN, Saak V.**. Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) in perinatal depression: Side show or pivotal factor? In Drug Discovery Today, 2023, vol. 28, no. 2, art. no. 103467. (2022: 7.4 – IF, Q1 – JCR, 1.397 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1359-6446. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.drudis.2022.103467 (APVV-19-0435 : Nová generácia antidepresív – dlhodobé účinky na potomstvo. APVV-20-0202 : Aktivácia VGF / BDNF / TrkB dráhy exogénnou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat. Vega č. 2/0057/22 : Inteligentná hĺbková mozgová stimulácia ako inovatívna stratégia pre liečbu mozgových porúch) Typ: ADCA

  Citations:
  [1.1] LIU, Q.R. – ZONG, Q.K. – DING, L.L. – DAI, H.Y. – SUN, Y. – DONG, Y.Y. – REN, Z.Y. – HASHIMOTO, K. – YANG, J.J. Effects of perioperative use of esketamine on postpartum depression risk in patients undergoing cesarean section: A randomized controlled trial. In JOURNAL OF AFFECTIVE DISORDERS. ISSN 0165-0327, OCT 15 2023, vol. 339, p. 815-822. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jad.2023.07.103., Registrované v: WOS

 • GRINCHII, Daniil**LACINOVÁ, ĽubicaDREMENCOV, Eliyahu. Effects of the acute administration of delta-opioid receptor ligands on the excitability of rat hippocampal glutamate and brainstem monoamine neurons in vivo. In General Physiology and Biophysics, 2023, vol. 42, no. 3, p. 273-283. (2022: 1.5 – IF, Q4 – JCR, 0.37 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 0231-5882. Dostupné na: https://doi.org/10.4149/gpb_2023010 (APVV-19-0435 : Nová generácia antidepresív – dlhodobé účinky na potomstvo. APVV-20-0202 : Aktivácia VGF / BDNF / TrkB dráhy exogénnou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat. Vega č. 2/0057/22 : Inteligentná hĺbková mozgová stimulácia ako inovatívna stratégia pre liečbu mozgových porúch) Typ: ADDA
 • IDUNKOVÁ, AlžbetaLACINOVÁ, ĽubicaDUBIEL-HOPPANOVÁ, Lucia**. Stress, depression, and hippocampus: from biochemistry to electrophysiology. In General Physiology and Biophysics, 2023, vol. 42, no. 2, p. 107 -122. (2022: 1.5 – IF, Q4 – JCR, 0.37 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 0231-5882. Dostupné na: https://doi.org/10.4149/gpb_2023001 (APVV-19-0435 : Nová generácia antidepresív – dlhodobé účinky na potomstvo. Vega č. 2/0081/22 : Modulácia neuronálnej excitability homocysteínom) Typ: ADDA

  Citations:
  [1.2] LEI, Chaofang – LIU, Yueyun – MA, Qingyu – CHEN, Zhigang – KONG, Qingmei – JIA, Yanbin – WANG, Xihong – LI, Xiaojuan – XUE, Zhe – CHEN, Jiaxu. Metabolomics-based alleviation of depression by Xiaoyaosan through regulation of XDH and GRIA2. In Pharmacological Research Modern Chinese Medicine, 2023-09-01, 8, pp. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.prmcm.2023.100284., Registrované v: SCOPUS

 • DREMENCOV, Eliyahu**GRINCHII, Daniil – ROMANOVÁ, Zuzana – CHOMANIČ, Pavol – LACINOVÁ, Ľubica – JEŽOVÁ, Daniela. Effects of chronic delta-opioid receptor agonist on the excitability of hippocampal glutamate and brainstem monoamine neurons, anxiety, locomotion, and habituation in rats. In Pharmacological Reports, 2023, vol. 75, no. 3, p. 585-595. (2022: 4.4 – IF, Q2 – JCR, 0.802 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 1734-1140. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s43440-023-00485-1 (Vega č. 2/0057/22 : Inteligentná hĺbková mozgová stimulácia ako inovatívna stratégia pre liečbu mozgových porúch. APVV-18-0283 : Premostenie psychiky a neuroendokrinných funkcií matky a jej dieťaťa: zúčastnené mechanizmy. APVV-19-0435 : Nová generácia antidepresív – dlhodobé účinky na potomstvo. APVV-20-0202 : Aktivácia VGF / BDNF / TrkB dráhy exogénnou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat) Typ: ADMA
 • ŠIMONIČOVÁ, KristínaJANOTKA, ĽubošKAVCOVÁ, HelenaSULOVÁ, ZdenaMESSINGEROVÁ, Lucia**BREIER, Albert**. Resistance of Leukemia Cells to 5-Azacytidine: Different Responses to the Same Induction Protocol. In Cancers, 2023, vol. 15, no. 11, art. no. 3063. (2022: 5.2 – IF, Q2 – JCR, 1.312 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2072-6694. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/cancers15113063 (APVV-19-0093 : Viaclieková rezistencia u leukemických buniek – fenotyp spôsobený interferenciou viacerých molekulárnych príčin. APVV-19-0094 : Obranné mechanizmy mikrobiálnych a živočíšnych buniek pri znižovaní ich citlivosti na rastlinné defenzné zlúčeniny. Vega č. 2/0016/22 : Štrukturálne usporiadanie pre-mRNA nevyhnutné pre exonizáciu Alu. Vega č. 2/0171/21 : Sledovanie prepojenia molekulárnych dejov vedúcich k rozvoju viacliekovej rezistencie v leukemických bunkách. Vega č. 2/0030/23 : Špecifické zmeny v expresii niektorých génov zahrnuté v rozvoji rezistencie leukemických buniek voči xenobiotikám. APP0260 : Inhibícia de novo syntézy pyrimidínov ako potenciálny spôsob liečby akútnej myeloidnej leukémie s rezistenciou voči hypometylačným látkam) Typ: ADMA
 • TRAN VAN MINH, Alexandra – DE WAARD, Michel** – WEISS, Norbert**. Ca-v beta surface charged residues contribute to the regulation of neuronal calcium channels. In Molecular Brain, 2022, vol. 15, no. 1, art. no. 3. (2021: 4.399 – IF, Q2 – JCR, 1.292 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 1756-6606. Dostupné na: https://doi.org/10.1186/s13041-021-00887-3 Typ: ADMA
 • HAMBALKO, Jaroslav – GAJDOŠ, Peter – ČERTÍK, Milan. Produkcia dlhoreťazcových alkoholov reduktázami zapojenými do biosyntézy feromónov čmeľov v Yarrowia lipolytica. In BeeConnected Olomouc 2023 : sborník přednášek. 1. 1. vyd. – Bystročice : Alena Vondráková, 2023, s. 22. ISBN 978-80-11-03089-6. Dostupné na internete: https://colosscz.webnode.cz/beeconnected-2023/ (Bee connected 2023 : Česko-slovenská apidologická konference) Typ: AFG
 • KRIŠTOF KRAKOVÁ, TatianaBÍLIKOVÁ, Katarína – YAMAGUCHI, Yoshi. Apalbumíny, ako hlavná a regulárna zložka európskych a ázijských medov. In BeeConnected Olomouc 2023 : sborník přednášek. 1. 1. vyd. – Bystročice : Alena Vondráková, 2023, s. 11. ISBN 978-80-11-03089-6. Dostupné na internete: https://colosscz.webnode.cz/beeconnected-2023/ (Bee connected 2023 : Česko-slovenská apidologická konference) Typ: AFG
 • DUBIEL-HOPPANOVÁ, LuciaONDÁČOVÁ, Katarína – BUKATOVÁ, Stanislava – IDUNKOVÁ, AlžbetaTOMKO, MatúšLACINOVÁ, Ľubica. Zmeny hipokampálnej excitability prenatálne aplikovaným antidepresívom v modeli materskej depresie. In Drobnicov memoriál 12. ročník. Hotel Lomy, Horná Ves, 5. – 7. september 2023 : Zborník príspevkov a program. 1. vydanie. – Bratislava : Centrum biovied – Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Slovenská akadémia vied, 2023, s. 28. ISBN 978-80-974246-3-3. (APVV-19-0435 : Nová generácia antidepresív – dlhodobé účinky na potomstvo. Vega č. 2/0081/22 : Modulácia neuronálnej excitability homocysteínom. Drobnicov memoriál) Typ: AFH
 • KOČIBÁLOVÁ, Zuzana – GUZYOVÁ, MartinaBOROVSKÁ, IvanaMESSINGEROVÁ, Lucia – COPÁKOVÁ, Lucia – SULOVÁ, Zdena – BREIER, Albert. Interplay between P-glycoprotein mediated drug resistance and the LPHN1/Gal-9/Tim-3 signalling pathway. In XXVIIth Biochemistry Congress of Slovak and Czech Societies for Biochemistry and Molecular Biology with cooperation of Hungarian and Ukrainian Biochemical Societies : Programme & Abstract Book, September 10th – 13th, 2023, High Tatras, Slovakia. 1. vyd. – Bratislava : Slovak Centre of Scientific and Technical Information, 2023, p. 44. ISBN 978-80-8240-047-5. (APVV-19-0093 : Viaclieková rezistencia u leukemických buniek – fenotyp spôsobený interferenciou viacerých molekulárnych príčin. APVV-19-0094 : Obranné mechanizmy mikrobiálnych a živočíšnych buniek pri znižovaní ich citlivosti na rastlinné defenzné zlúčeniny. APVV-18-0096 : Kotranskripčné formovanie pre-mRNA štruktúry, model štrukturálnych motívov nevyhnutných pre definíciu exónu. Vega č. 2/0171/21 : Sledovanie prepojenia molekulárnych dejov vedúcich k rozvoju viacliekovej rezistencie v leukemických bunkách. Vega č. 2/0030/23 : Špecifické zmeny v expresii niektorých génov zahrnuté v rozvoji rezistencie leukemických buniek voči xenobiotikám. 50 years of Recombinant DNA- Past, Present, Future : FEBS + meeting) Typ: AFH
 • KONTÁR, SzilviaBERTOVÁ, AnnaIMRICHOVÁ, DenisaYOLDI VERGARA, AlbertoBREIER, AlbertSULOVÁ, Zdena. Izotiokyanáty a ich cytotoxický potenciál na leukemické bunky. In Drobnicov memoriál 12. ročník. Hotel Lomy, Horná Ves, 5. – 7. september 2023 : Zborník príspevkov a program. 1. vydanie. – Bratislava : Centrum biovied – Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Slovenská akadémia vied, 2023, s. 33-34. ISBN 978-80-974246-3-3. (APVV-19-0094 : Obranné mechanizmy mikrobiálnych a živočíšnych buniek pri znižovaní ich citlivosti na rastlinné defenzné zlúčeniny. Vega č. 2/0130/21 : Nový pohľad na izotiokyanáty ako látky zasahujúce do homeostázy neoplasticky transformovaných buniek. Drobnicov memoriál) Typ: AFH
 • ŠIMONIČOVÁ, KristínaJANOTKA, ĽubošKAVCOVÁ, HelenaSULOVÁ, ZdenaBREIER, AlbertMESSINGEROVÁ, Lucia. Zmeny v dráhach syntézy pyrimidínových nukleotidov pri rozvoji rezistencie AML bunkových línií voči hypometylačným látkam. In Drobnicov memoriál 12. ročník. Hotel Lomy, Horná Ves, 5. – 7. september 2023 : Zborník príspevkov a program. 1. vydanie. – Bratislava : Centrum biovied – Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Slovenská akadémia vied, 2023, s. 26-27. ISBN 978-80-974246-3-3. (APVV-19-0093 : Viaclieková rezistencia u leukemických buniek – fenotyp spôsobený interferenciou viacerých molekulárnych príčin. APVV-19-0094 : Obranné mechanizmy mikrobiálnych a živočíšnych buniek pri znižovaní ich citlivosti na rastlinné defenzné zlúčeniny. Vega č. 2/0016/22 : Štrukturálne usporiadanie pre-mRNA nevyhnutné pre exonizáciu Alu. Vega č. 2/0171/21 : Sledovanie prepojenia molekulárnych dejov vedúcich k rozvoju viacliekovej rezistencie v leukemických bunkách. Vega č. 2/0030/23 : Špecifické zmeny v expresii niektorých génov zahrnuté v rozvoji rezistencie leukemických buniek voči xenobiotikám. COST Action CA21154 : Translačná kontrola v európskej onkologickej sieti. APP0260 : Inhibícia de novo syntézy pyrimidínov ako potenciálny spôsob liečby akútnej myeloidnej leukémie s rezistenciou voči hypometylačným látkam. Drobnicov memoriál) Typ: AFH
 • ŠOFRANKOVÁ, Lucia – ŠPALDOVÁ, Jana – BREIER, Albert. Heterocyklické zlúčeniny syntetického pôvodu ako nástroj pri liečbe leukemických ochorení. In Drobnicov memoriál 12. ročník. Hotel Lomy, Horná Ves, 5. – 7. september 2023 : Zborník príspevkov a program. 1. vydanie. – Bratislava : Centrum biovied – Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Slovenská akadémia vied, 2023, s. 17-18. ISBN 978-80-974246-3-3. (APVV-19-0094 : Obranné mechanizmy mikrobiálnych a živočíšnych buniek pri znižovaní ich citlivosti na rastlinné defenzné zlúčeniny. APVV-15-0303 : Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu. Vega č. 2/0070/19 : Výskum zmien vo fenotype leukemických buniek po indukcii membránového transportéra ABCB1. Drobnicov memoriál) Typ: AFH
 • ŠPALDOVÁ, Jana – ŠOFRANKOVÁ, Lucia – BREIER, Albert. Vplyv kryptopleurínu na bunkové línie akútnej leukémie líšiace sa expresiou P-glykoproteínu. In Drobnicov memoriál 12. ročník. Hotel Lomy, Horná Ves, 5. – 7. september 2023 : Zborník príspevkov a program. 1. vydanie. – Bratislava : Centrum biovied – Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Slovenská akadémia vied, 2023, s. 19-20. ISBN 978-80-974246-3-3. (APVV-19-0094 : Obranné mechanizmy mikrobiálnych a živočíšnych buniek pri znižovaní ich citlivosti na rastlinné defenzné zlúčeniny. APVV-19-0093 : Viaclieková rezistencia u leukemických buniek – fenotyp spôsobený interferenciou viacerých molekulárnych príčin. Vega č. 2/0030/23 : Špecifické zmeny v expresii niektorých génov zahrnuté v rozvoji rezistencie leukemických buniek voči xenobiotikám. Drobnicov memoriál) Typ: AFH
 • JURKOVIČOVÁ TARABOVÁ, BohumilaŠEVČÍKOVÁ TOMÁŠKOVÁ, ZuzanaLACINOVÁ, Ľubica – BAČOVÁ, Zuzana – BAKOŠ, Ján. Functional characterization of neuronal synaptic activity in the striatum of autism-related mouse model. In Acta Physiologica : official journal of the Federation of European Physiological Societies, Special Issue: Physiology in Focus 2023 (SPS‐FEPS 2023), 14‐16 September, 2023, Tallinn, Estonia, 2023, vol. 239, suppl. 728, p. 34-35. (2022: 6.3 – IF, Q1 – JCR, 1.497 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1748-1708. Dostupné na internete: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/apha.14044 (APVV-21-0189 : Charakterizácia excitačných a inhibičných neurónov v oblastiach mozgu doležitých pre vývin sociálneho správania v modeli autizmu. Vega č. 2/0073/22 : Úloha T-typu vápnikových kanálov v patofyziológii motorických neurónov. Physiology in Focus 2023) Typ: AFK
 • PALIOKHA, RuslanGRINCHII, DaniilDEKHTIARENKO, RomanRAČICKÝ, MatejDREMENCOV, Eliyahu. Effect of the fibroblast growth factor two FGF2 on the excitability of serotonergic neurons in rats. In Neuroscience Applied. – European College of Neuropsychopharmacology, 2023, vol. 2, suppl. 1, art. no. 101024. ISSN 2772-4085. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.nsa.2023.101024 (APVV-20-0202 : Aktivácia VGF / BDNF / TrkB dráhy exogénnou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat. Vega č. 2/0057/22 : Inteligentná hĺbková mozgová stimulácia ako inovatívna stratégia pre liečbu mozgových porúch. ECNP Workshop : For Early Career Scientists in Europe) Typ: AFK
 • BERTOVÁ, AnnaKONTÁR, SzilviaSULOVÁ, ZdenaBREIER, AlbertIMRICHOVÁ, Denisa. Cell death upon repeated administration of sulforaphane to P-glycoprotein negative or positive L1210 cell variants. In XXVIIth Biochemistry Congress of Slovak and Czech Societies for Biochemistry and Molecular Biology with cooperation of Hungarian and Ukrainian Biochemical Societies : Programme & Abstract Book, September 10th – 13th, 2023, High Tatras, Slovakia. 1. vyd. – Bratislava : Slovak Centre of Scientific and Technical Information, 2023, p. 103. ISBN 978-80-8240-047-5. (APVV-22-0383 : Využitie rekombinantných enzýmov s tioglukozidázovou aktivitou na transformáciu rastlinných glukozinolátov a ich analógov na biologicky aktívne látky s preventívnym a supresívnym účinkom na rozvoj neoplázie. APVV-19-0094 : Obranné mechanizmy mikrobiálnych a živočíšnych buniek pri znižovaní ich citlivosti na rastlinné defenzné zlúčeniny. Vega č. 2/0130/21 : Nový pohľad na izotiokyanáty ako látky zasahujúce do homeostázy neoplasticky transformovaných buniek. 50 years of Recombinant DNA- Past, Present, Future : FEBS + meeting) Typ: AFL
 • GRMAN, Marián – ŠTEPANOVSKÝ, Jakub – ONDÁČOVÁ, KatarínaŠEVČÍKOVÁ TOMÁŠKOVÁ, Zuzana. Effect of lithium on mitochondrial morphology and bioenergetics. In XXVIIth Biochemistry Congress of Slovak and Czech Societies for Biochemistry and Molecular Biology with cooperation of Hungarian and Ukrainian Biochemical Societies : Programme & Abstract Book, September 10th – 13th, 2023, High Tatras, Slovakia. 1. vyd. – Bratislava : Slovak Centre of Scientific and Technical Information, 2023, p. 137. ISBN 978-80-8240-047-5. (Vega č. 2/0051/23 : Interakcia mitochondriálneho chloridového kanálu s translokátorovým proteínom. 50 years of Recombinant DNA- Past, Present, Future : FEBS + meeting) Typ: AFL
 • IMRICHOVÁ, DenisaBERTOVÁ, AnnaKONTÁR, SzilviaYOLDI VERGARA, AlbertoSULOVÁ, ZdenaBREIER, Albert. Comparison of the effect of aliphatic and aromatic isothiocyanates on leukemic cells. In XXVIIth Biochemistry Congress of Slovak and Czech Societies for Biochemistry and Molecular Biology with cooperation of Hungarian and Ukrainian Biochemical Societies : Programme & Abstract Book, September 10th – 13th, 2023, High Tatras, Slovakia. 1. vyd. – Bratislava : Slovak Centre of Scientific and Technical Information, 2023, p. 150. ISBN 978-80-8240-047-5. (APVV-22-0383 : Využitie rekombinantných enzýmov s tioglukozidázovou aktivitou na transformáciu rastlinných glukozinolátov a ich analógov na biologicky aktívne látky s preventívnym a supresívnym účinkom na rozvoj neoplázie. Vega č. 2/0130/21 : Nový pohľad na izotiokyanáty ako látky zasahujúce do homeostázy neoplasticky transformovaných buniek. 50 years of Recombinant DNA- Past, Present, Future : FEBS + meeting) Typ: AFL
 • JANOTKA, ĽubošŠIMONIČOVÁ, KristínaKAVCOVÁ, HelenaSULOVÁ, ZdenaBREIER, AlbertMESSINGEROVÁ, Lucia. Cell death induced by hypomethylating agents in MOLM-13 cells. In XXVIIth Biochemistry Congress of Slovak and Czech Societies for Biochemistry and Molecular Biology with cooperation of Hungarian and Ukrainian Biochemical Societies : Programme & Abstract Book, September 10th – 13th, 2023, High Tatras, Slovakia. 1. vyd. – Bratislava : Slovak Centre of Scientific and Technical Information, 2023, p. 153. ISBN 978-80-8240-047-5. (APVV-19-0093 : Viaclieková rezistencia u leukemických buniek – fenotyp spôsobený interferenciou viacerých molekulárnych príčin. APVV-19-0094 : Obranné mechanizmy mikrobiálnych a živočíšnych buniek pri znižovaní ich citlivosti na rastlinné defenzné zlúčeniny. Vega č. 2/0016/22 : Štrukturálne usporiadanie pre-mRNA nevyhnutné pre exonizáciu Alu. COST Action CA21154 : Translačná kontrola v európskej onkologickej sieti. 50 years of Recombinant DNA- Past, Present, Future : FEBS + meeting) Typ: AFL
 • KŠIŇANOVÁ, MartinaSULOVÁ, ZdenaBREIER, Albert. Vplyv α-latrotoxínu na regulačnú dráhu mTOR v bunkách AML. In Drobnicov memoriál 12. ročník. Hotel Lomy, Horná Ves, 5. – 7. september 2023 : Zborník príspevkov a program. 1. vydanie. – Bratislava : Centrum biovied – Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Slovenská akadémia vied, 2023, s. 59-60. ISBN 978-80-974246-3-3. (Vega č. 2/0030/23 : Špecifické zmeny v expresii niektorých génov zahrnuté v rozvoji rezistencie leukemických buniek voči xenobiotikám. APVV-19-0094 : Obranné mechanizmy mikrobiálnych a živočíšnych buniek pri znižovaní ich citlivosti na rastlinné defenzné zlúčeniny. Drobnicov memoriál) Typ: AFL
 • ŠEREŠ, MárioPAVLÍKOVÁ, LuciaBOHÁČOVÁ, VieraBOROVSKÁ, Ivana – BREIER, Albert – SULOVÁ, Zdena. Overexpression of GRP78/BIP is responsible for altered response of cells to tunicamycin as a stressor of the endoplasmic reticulum in P-glycoprotein-positive L1210 cells. In XXVIIth Biochemistry Congress of Slovak and Czech Societies for Biochemistry and Molecular Biology with cooperation of Hungarian and Ukrainian Biochemical Societies : Programme & Abstract Book, September 10th – 13th, 2023, High Tatras, Slovakia. 1. vyd. – Bratislava : Slovak Centre of Scientific and Technical Information, 2023, p. 195. ISBN 978-80-8240-047-5. (APVV-19-0093 : Viaclieková rezistencia u leukemických buniek – fenotyp spôsobený interferenciou viacerých molekulárnych príčin. APVV-20-0314 : Molekulárne mechanizmy protinádorových vlastností trialkyl- /triarylcíničitých izotiokyanátov a karboxylátov, nových ligandov jadrových retinoidných X receptorov v karcinómoch mliečnej žľazy potkana a v ľudských nádorových bunkách prsníka. Vega č. 2/0141/22 : Sledovanie vplyvu UV-B žiarenia na poškodenie DNA a reparačných mechanizmov v bunkovej línií L1210 exprimujúcej P-glykoproteín. 50 years of Recombinant DNA- Past, Present, Future : FEBS + meeting) Typ: AFL
 • ŠOFRANKOVÁ, Lucia – ŠPALDOVÁ, Jana – BREIER, Albert. Heterocyclic compounds of synthetic origin as a tool in the treatment of cancer. In XXVIIth Biochemistry Congress of Slovak and Czech Societies for Biochemistry and Molecular Biology with cooperation of Hungarian and Ukrainian Biochemical Societies : Programme & Abstract Book, September 10th – 13th, 2023, High Tatras, Slovakia. 1. vyd. – Bratislava : Slovak Centre of Scientific and Technical Information, 2023, p. 196. ISBN 978-80-8240-047-5. (APVV-19-0094 : Obranné mechanizmy mikrobiálnych a živočíšnych buniek pri znižovaní ich citlivosti na rastlinné defenzné zlúčeniny. Vega č. 2/0070/19 : Výskum zmien vo fenotype leukemických buniek po indukcii membránového transportéra ABCB1. 50 years of Recombinant DNA- Past, Present, Future : FEBS + meeting) Typ: AFL
 • ŠPALDOVÁ, Jana – ŠOFRANKOVÁ, Lucia – ELEFANTOVÁ, Katarína – PAVLÍKOVÁ, LuciaŠEREŠ, Mário – LAKATOŠ, Boris – BREIER, Albert. Effect of cryptopleurine on leukemic cell lines with different P-glycoprotein expression. In XXVIIth Biochemistry Congress of Slovak and Czech Societies for Biochemistry and Molecular Biology with cooperation of Hungarian and Ukrainian Biochemical Societies : Programme & Abstract Book, September 10th – 13th, 2023, High Tatras, Slovakia. 1. vyd. – Bratislava : Slovak Centre of Scientific and Technical Information, 2023, p. 193. ISBN 978-80-8240-047-5. (APVV-19-0094 : Obranné mechanizmy mikrobiálnych a živočíšnych buniek pri znižovaní ich citlivosti na rastlinné defenzné zlúčeniny. APVV-19-0093 : Viaclieková rezistencia u leukemických buniek – fenotyp spôsobený interferenciou viacerých molekulárnych príčin. Vega č. 2/0171/21 : Sledovanie prepojenia molekulárnych dejov vedúcich k rozvoju viacliekovej rezistencie v leukemických bunkách. Vega č. 2/0030/23 : Špecifické zmeny v expresii niektorých génov zahrnuté v rozvoji rezistencie leukemických buniek voči xenobiotikám. 50 years of Recombinant DNA- Past, Present, Future : FEBS + meeting) Typ: AFL
 • TOMKO, MatúšIDUNKOVÁ, AlžbetaDUBIEL-HOPPANOVÁ, LuciaJURKOVIČOVÁ TARABOVÁ, BohumilaONDÁČOVÁ, Katarína – DUBOVICKÝ, Michal – LACINOVÁ, Ľubica. Účinky materskej depresie na excitabilitu neurónov potomstva. In XLIV. Dni lekárskej biofyziky : Zborník abstraktov, 31. mája – 2. júna 2023, Stará Lesná. 1. vydanie. – Bratislava : UK Bratislava, 2023, s. 74-75. ISBN 978-80-223-5630-9. Dostupné na internete: https://www.konferencie.fmed.uniba.sk/clanky.php?aid=477 (APVV-19-0435 : Nová generácia antidepresív – dlhodobé účinky na potomstvo. Vega č. 2/0081/22 : Modulácia neuronálnej excitability homocysteínom. Dni lekárskej biofyziky) Typ: AFL
 • LACINOVÁ, Ľubica**. Electrophysiology of nociception: understanding of signaling pathways forms a basis for potential treatment : Editorial. In Pflugers Archiv-European Journal of Physiology, 2022, vol. 474, no. 4, p. 365-366. (2021: 4.458 – IF, Q2 – JCR, 1.133 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2022 – Current Contents). ISSN 0031-6768. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00424-022-02679-7 Typ: BDCA
 • General Physiology and Biophysics. Bratislava : Institute of Molecular Physiology and Genetics SAS. Zmena vydavateľa od r. 2007: Bratislava : AEPress. Štvrťročník. ISSN 0231-5882 Typ: FAI
 • DREMENCOV, EliyahuGRINCHII, Daniil – HOMBERG, Judith R. – JEŽOVÁ, Daniela. Cortico-habenular Axis Activity In Male And Female Monoamine Transporter Knockout Rats: Significance For Bipolar Disorder. In 34th CINP World Congress of Neuropsychopharmacology : 7 – 10 May 2023, Montreal, Canada, Abstract book. – Montreal, 2023, p. 167. (APVV-20-0202 : Aktivácia VGF / BDNF / TrkB dráhy exogénnou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat. Vega č. 2/0057/22 : Inteligentná hĺbková mozgová stimulácia ako inovatívna stratégia pre liečbu mozgových porúch. CINP World Congress of Neuropsychopharmacology) Typ: GII
 • DREMENCOV, EliyahuGRINCHII, DaniilKHOURY, Talah – JEŽOVÁ, Daniela – HOENER, Marius C. TAAR1 receptor as an intrinsic modulator of the excitability mode of monoamine-secreting neurons: significance for mood disorders. In 8th Congress of Asian College of Neuropsychopharmacology : Conference Proceedings, September 21 – 24, 2023 Xian, China, p. 153. (APVV-20-0202 : Aktivácia VGF / BDNF / TrkB dráhy exogénnou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat. Vega č. 2/0057/22 : Inteligentná hĺbková mozgová stimulácia ako inovatívna stratégia pre liečbu mozgových porúch. COST Action CA21113 : Liečba chorôb modifikáciou genómu. Congress AsCNP : Conference Proceedings) Typ: GII
 • GRINCHII, DaniilKRIŠTOF KRAKOVÁ, Tatiana – JEŽOVÁ, Daniela – BÍLIKOVÁ, KatarínaDREMENCOV, Eliyahu. Effect of Repeated Royal Jelly Administration on the Excitability of Central Serotonergic Neurons in Rats. In 98. fyziologické dny, 7.-8. února 2023, Praha. – Praha : Congress Prague, s.r.o., 2023, nestr. Dostupné na internete: https://www.congressprague.cz/obj/editor/Fyzi23_sborn%C3%ADk+abstrakta.pdf (Fyziologické dny) Typ: GII
 • GRINCHII, DaniilDEKHTIARENKO, Roman – ORAVCOVÁ, Henrieta – LACINOVÁ, Ľubica – JEŽOVÁ, Daniela – DREMENCOV, Eliyahu. Prenatal Administration Of An Agonist Of Delta Opioid Receptor Alters The Excitability Of Mesolimbic Dopamine And Hippocampal Glutamate Neurons. In 34th CINP World Congress of Neuropsychopharmacology : 7 – 10 May 2023, Montreal, Canada, Abstract book. – Montreal, 2023, p. 153. (APVV-20-0202 : Aktivácia VGF / BDNF / TrkB dráhy exogénnou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat. Vega č. 2/0057/22 : Inteligentná hĺbková mozgová stimulácia ako inovatívna stratégia pre liečbu mozgových porúch. APVV-19-0435 : Nová generácia antidepresív – dlhodobé účinky na potomstvo. CINP World Congress of Neuropsychopharmacology) Typ: GII
 • PALIOKHA, RuslanGRINCHII, DaniilRAČICKÝ, MatejKHOURY, Talah – BARAK, Segev – DREMENCOV, Eliyahu. Fibroblast growth factor two (FGF2) alters the excitability of central serotoninergic and dopaminergic neurons in rats: relevance for the alcohol use disorders. In 98. fyziologické dny, 7.- 8. února 2023, Praha. – Praha : Congress Prague, s.r.o., 2023, non-pagin. Dostupné na internete: https://www.congressprague.cz/obj/editor/Fyzi23_sborn%C3%ADk+abstrakta.pdf (APVV-20-0202 : Aktivácia VGF / BDNF / TrkB dráhy exogénnou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat. Vega č. 2/0057/22 : Inteligentná hĺbková mozgová stimulácia ako inovatívna stratégia pre liečbu mozgových porúch. Fyziologické dny) Typ: GII