Publications

Senior Research Fellow
Mgr. Marta Gaburjáková, PhD.

Publications for year 2024

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.
Select year

Publications

  • GABURJÁKOVÁ, Jana - KREJČÍOVÁ, Eva - GABURJÁKOVÁ, Marta. A strategy to examine ‘coupled gating’ of cardiac ryanodine receptors by ultrastructural imaging. In 11th Slovak Biophysical Symposium, June 12 – 14, 2024, High Tatras : Book of Contributions. - High Tatras, Slovakia : Slovak Biophysical Society : Institute of Experimental Physics Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2024, p. 76-77. ISBN 978-80-973719-5-1. (APVV-22-0061 : Molekulárne mechanizmy interakcie signálnych dráh kortikosteroidov a monoamínov v kardio- a neuropatológiách vyvolaných stresom. Vega č. 2/0010/24 : Fosforylácia ryanodínového receptora/Ca2+ kanála ako efektívny regulátor medzi-kanálovej komunikácie. Slovak Biophysical Symposium) Typ: AFH
  • GABURJÁKOVÁ, Marta - GABURJÁKOVÁ, Jana. Inhibition of a charge-compensating countercurrent during Ca2+ release in the treatment of stress-induced cardiac arrhythmias. In 11th Slovak Biophysical Symposium, June 12 – 14, 2024, High Tatras : Book of Contributions. - High Tatras, Slovakia : Slovak Biophysical Society : Institute of Experimental Physics Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2024, p. 35-36. ISBN 978-80-973719-5-1. (Vega č. 2/0018/21 : Úloha proteín-proteínových interakcií v regulácii srdcového ryanodínového receptora. APVV-22-0061 : Molekulárne mechanizmy interakcie signálnych dráh kortikosteroidov a monoamínov v kardio- a neuropatológiách vyvolaných stresom. Slovak Biophysical Symposium) Typ: AFH