Projects

National

Nano-Neuro-Plast – Aktivácia VGF/BDNF/TrkB dráhy syntetickou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat
Activation of the VGF/BDNF/TrkB pathway by synthetic mRNA encapsulated in polyplex nanoparticles: effects on neural excitability, neuroplasticity and animal behavior
Program: APVV
Project leader: MMedSc Dremencov Eliyahu, DrSc
Annotation:
Duration: 1.7.2021 – 30.6.2025
Mutácie asociované s Wolframovým syndrómom: rozdielne signálne dráhy v zmysle metabolizmu vápnika a funkcie mitochondria
Program: APVV
Project leader: Mgr. Gaburjáková Marta, PhD.
Duration: 1.7.2022 – 30.6.2026
Nová generácia antidepresív – dlhodobé účinky na potomstvo
Novel antidepressant therapy – long term consequencies on offspring
Program: APVV
Project leader: prof. RNDr. Lacinová Ľubica, DrSc.
Duration: 1.7.2020 – 30.6.2024
Regulácia ryanodínových receptorov (RYR) z mozgu potkana vo fyziologických a patofyziologických podmienkach
Regulation of ryanodine receptors (RYR) from the rat brain under physiological and pathophysiological conditions
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Gaburjáková Marta, PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2020 – 31.12.2023
Úloha proteín-proteínových interakcií v regulácii srdcového ryanodínového receptora
The role of protein-protein interactions in regulation of the cardiac ryanodine receptor
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Gaburjáková Jana, PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2021 – 31.12.2024