Projects

International

GenE-Humdi – Liečba chorôb modifikáciou genómu
Genome Editing to Treat Humans Diseases
Program: COST
Project leader: MMedSc Dremencov Eliyahu, DrSc
Duration: 15.9.2022 – 14.9.2026

National

Nano-Neuro-Plast – Aktivácia VGF/BDNF/TrkB dráhy syntetickou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat
Activation of the VGF/BDNF/TrkB pathway by synthetic mRNA encapsulated in polyplex nanoparticles: effects on neural excitability, neuroplasticity and animal behavior
Program: APVV
Project leader: MMedSc Dremencov Eliyahu, DrSc
Annotation:
Duration: 1.7.2021 – 30.6.2025
Inteligentná hĺbková mozgová stimulácia ako inovatívna stratégia pre liečbu mozgových porúch
Smart deep brain stimulation as a treatment strategy in treatment-resistant depression
Program: VEGA
Project leader: MMedSc Dremencov Eliyahu, DrSc
Annotation:
Duration: 1.1.2022 – 31.12.2025
Molekulárne mechanizmy interakcie signálnych dráh kortikosteroidov a monoamínov v kardio- a neuropatológiách vyvolaných stresom
Program: APVV
Project leader: Mgr. Gaburjáková Marta, PhD.
Duration: 1.7.2023 – 30.6.2027
Nová generácia antidepresív – dlhodobé účinky na potomstvo
Novel antidepressant therapy – long term consequencies on offspring
Program: APVV
Project leader: prof. RNDr. Lacinová Ľubica, DrSc.
Duration: 1.7.2020 – 30.6.2024