Akademická obec

RNDr., PhD.Bertová
Anna
Vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.Bíliková
Katarína
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., CSc.Boháčová
Viera
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., PhD.Borovská
Ivana
Vedecká pracovníčka
prof. Ing., DrSc.Breier
Albert
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., PhD.Cagala
Martin
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.Cagala
Martin
Vedecký pracovník
Ing.Domšicová
Michaela
Interná doktorandka
MMedSc, DrScDremencov
Eliyahu
Vedúci vedecký pracovník
Ing., PhD.Dubiel
Lucia
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.Gaburjáková
Jana
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.Gaburjáková
Marta
Samostatná vedecká pracovníčka
MUDr., PhD.Grinchii
Daniil
Vedecký pracovník
Ing., PhD.Hambalko
Jaroslav
Vedecký pracovník
Ing.Husieva
Valeriia
Interná doktorandka
Ing.Idunková
Alžbeta

Interná doktorandka
RNDr., PhD.Imrichová
Denisa
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., PhD.Janotka
Ľuboš
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.Jurkovičová Tarabová
Bohumila
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing.Kavcová
Helena
Odborná pracovníčka VŠ
Ing., PhD.Kočibálová
Zuzana
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.Komínková
Viera
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., PhD.Kontár
Szilvia
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.Korčeková
Jana
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.Královičová
Jana
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr.Krejčíová
Eva
Odborná pracovníčka VŠ
Ing.Krištof Kraková
Tatiana
Odborná pracovníčka VŠ
RNDr., PhD.Kšiňanová
Martina
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.Kureková
Simona
Vedecká pracovníčka
prof. RNDr., DrSc.Lacinová
Ľubica
Vedúca vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.Ondáčová
Katarína
Vedecká pracovníčka
Mgr.Özbaşak
Hande
Interná doktorandka
MUDr.Paliokha
Ruslan
Interný doktorandka
Ing.Palkovičová
Monika
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr., PhD.Pavlíková
Lucia
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing.Pelegrinová
Lívia
Interná doktorandka
Ing., PhD.Poturnayová
Alexandra
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., DrSc.Sulová
Zdena
Vedúca vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.Šereš
Mário
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.Ševčíková Tomášková
Zuzana
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., PhD.Šimoničová
Kristína
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.Tomko
Matúš
Vedecký pracovník
Mgr.Vondrášková
Katarína
Odborná pracovníčka VŠ
dr., PhD.Weiss
Norbert
Vedecký pracovník