Vedenie ÚMFG

RIADITEĽKA ÚSTAVU MOLEKULÁRNEJ FYZIOLÓGIE
A GENETIKY CENTRA BIOVIED SAV, V. V. I.

Ing. Zdena Sulová, DrSc.

T:+421 2 32295 510
@: zdena.sulova@savba.sk

Sekretariát

Katarína Macejová

T:+421 2 32295 500
@: katarina.macejova@savba.sk

ZÁSTUPCA RIADITEĽKY

MMedSc. Eliyahu Dremencov, DrSc.

@: eliyahu.dremencov@savba.sk

VEDECKÁ TAJOMNÍČKA

RNDr. Viera Boháčová, CSc.

@: viera.bohacova@savba.sk

VEDÚCI ETÚ

Bc. Anton Švanda

@: anton.svanda@savba.sk

Vedecká rada ÚMFG CBv SAV v. v. i.

Predsedníčka vedeckej rady

Mgr. Jana Gaburjáková, PhD.

T:+421 2 32295 521
@:jana.gaburjakova@savba.sk

Interní členovia vedeckej rady

prof. Ing. Albert Breier, DrSc.

@:albert.breier@savba.sk

RNDr. Denisa Imrichová, PhD.

@:denisa.imrichova@savba.sk

Mgr. Bohumila Jurkovičová Tarabová, PhD.

@:bohumila.tarabova@savba.sk

Mgr. Jana Královičová, PhD.

@:jana.kralovicova@savba.sk

Externá členka vedeckej rady

doc. RNDr. Iveta Waczulíková, PhD.

@:iveta.waczulikova@fmph.uniba.sk

Kolégium riaditeľky

Riaditeľka

Ing. Zdena Sulová, DrSc.

Vedúca OBE

prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.

Vedúci ETÚ

Bc. Anton Švanda

Predsedníčka VR

Mgr. Jana Gaburjáková, PhD.

Vedúci OBC

Mgr. Mário Šereš, PhD.

Predseda odborovej organizácie

Mgr. Martin Cagala, PhD.

Rada riešiteľov

Rada riešiteľov prejednáva aktuálne otázky finančno-administratívneho charakteru. Členmi rady sú riaditeľ, zástupca riaditeľa, všetci zodpovední riešitelia projektov, vedúci ETÚ a zástupca odborov.